SCB อยู่ระหว่างประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ต่อบลจ.ไทยพาณิชย์

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday July 11, 2022 09:37 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. เอสซีบี เอกซ์ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวระบุว่า บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ รวมถึงการขาย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด นั้น

บริษัทขอชี้แจงว่า บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินกลยุทธ์และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ธุรกิจจัดการกองทุนจัดเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ที่บริษัทจะทำการประเมินทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ข้อเสนอและโอกาสต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงคำแนะนำจากที่ปรึกษาภายนอกอย่างสม่ำเสมอ

ทั้งนี้การหารือเพื่อพิจารณาทางเลือกดังกล่าวยังอยู่ในระยะเริ่มต้นและบริษัทขอยืนยันว่ายังไม่มีความแน่นอนว่าจะมีการดำเนินการใด ๆ โดยหากมีธุรกรรมเกิดขึ้น บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลตามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบต่อไป


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ