(เพิ่มเติม) ตลท.รับหุ้น CHIC เข้าเทรด mai กลุ่มบริการ เริ่มซื้อขาย 27 ก.ค.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday July 26, 2022 09:49 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ชิค รีพับบลิค เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มบริการ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "CHIC" ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

CHIC ประกอบธุรกิจจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ สินค้าตกแต่งบ้าน ของใช้ในบ้าน ที่นอนและเครื่องนอนอย่างครบวงจร (One Stop Shopping) ในรูปแบบร้านค้าเดี่ยวขนาดใหญ่ (Stand Alone) ภายใต้สินค้าเฟอร์นิเจอร์แบรนด์หลัก (House Brand) ของ บริษัทฯ ได้แก่ "ชิค รีพับบลิค (CHIC Republic)" "รีน่า เฮย์ (Rina Hey)" และสินค้านำเข้าจากต่างประเทศภายใต้แบรนด์ "แอชลี ย์ (Ashley)" และสินค้าแบรนด์อื่น ๆ ผ่านช่องทางหน้าร้านค้าของบริษัทฯ และช่องทางออนไลน์

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด 6 สาขา โดยแบ่งเป็นสาขาภายในประเทศจำนวน 5 สาขา ได้แก่ สาขาประดิษฐ์มนูธรรม สาขาพัทยา สาขาบางนา สาขาราชพฤกษ์ สาขารามอินทรา และสาขาต่างประเทศจำนวน 1 สาขา ได้แก่ สาขา กัมพูชา

นอกจากนี้ บริษัทยังดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าเฟอร์นิเจอร์พร้อมติดตั้งสำหรับงานโครงการภายในประเทศ โดยให้บริการกับ โครงการห้องชุด คอนโดมิเนียม พร้อมทั้งให้บริการออกแบบและตกแต่งภายในแบบครบวงจร รวมไปถึงการบริการพื้นที่ให้เช่าสำหรับร้าน ค้าภายในสาขา เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมสินค้าเพิ่มขึ้น

CHIC มีทุนชำระแล้ว 680 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 1,000 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญ เพิ่มทุน 360 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ 270 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทและ บริษัทย่อยไม่เกิน 54 ล้านหุ้น และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่เกิน 36 ล้านหุ้น ตั้งแต่วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565 ในราคาหุ้นละ 0.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 324 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,224 ล้าน บาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 43.06 เท่า คำนวณ จากผลประกอบการ 4 ไตรมาสย้อนหลังของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิที่ 0.0209 บาทต่อหุ้น (หลังการเสนอขาย IPO) โดยมี บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ขณะที่ บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) บล.เอเซียพลัส และ บล.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญร่วม (Co-Lead Underwriters)

นายกิจจา ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการของ CHIC เปิดเผยว่า CHIC มุ่งเน้นการขยายสาขาบนทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพ เป็นศูนย์กลางของชุมชนเมืองขนาดใหญ่ และให้ความสำคัญกับกลยุทธ์การตลาดแบบ O2O (Offline to Online และ Online to Offline) เพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจ และเตรียมก้าวสู่การเป็น Digital Transformation เพื่อตอบสนองพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง ไปและรองรับความต้องการในอนาคต

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปขยายสาขา ปรับปรุงพื้นที่บางสาขาในประเทศเพื่อขยายพื้นที่ให้เช่าและสร้าง แหล่งที่มาของรายได้ประจำ (Recurring Income) รวมทั้งชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ ดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา website ของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มเติมการขายแบบ E-Commerce รองรับ ฐานลูกค้าที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากหัก ภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภท ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

ทั้งนี้ หลัง IPO กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ CHIC จะเป็นกลุ่มครอบครัวปัทมสัตยาสนธิ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ซึ่งถือหุ้นรวม 73.53% ของจำนวนหุ้นหลัง IPO

รับหลักทรัพย์                             : หุ้นสามัญ
ชื่อบริษัท                              : บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
(CHIC)
ชื่อย่อหลักทรัพย์                            : CHIC
ตลาดรอง                              : MAI
กลุ่มอุตสาหกรรม                           : บริการ
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                       : 27 ก.ค. 2565
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                         : 27 ก.ค. 2565
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                : 1,360,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                    : 1,360,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                        : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                          : 680,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                         : 360,000,000
จัดสรรให้แก่                             : ประชาชนทั่วไป จำนวน 353,078,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 6,922,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                          : 0.90
วันที่เสนอขาย IPO                          : วันที่ 18 ก.ค. 2565 ถึงวันที่ 21 ก.ค.
2565

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ