SABUY ทุ่ม 1.8 พันลบ.เข้าถือหุ้นใน AS พร้อมขาย PTECH แลกเข้าซื้อที่ดิน TSR

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 15, 2022 10:28 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.สบาย เทคโนโลยี (SABUY) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 15/2565 มีมติอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญใน บมจ. เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น (AS) จำนวนไม่เกิน 73,720,904 หุ้น หรือคิดเป็น 15.70% ของหุ้นทั้งหมดใน AS และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AS ครั้งที่ 2 (AS-W2) จำนวนไม่เกิน 33,837,554 หน่วย จากนายปราโมทย์ สุดจิตพร และนางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ (กลุ่มผ้ถือหุ้นเดิมของ AS)

โดยหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับจากการเข้าทำรายการนี้ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตาม AS-W2 และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ AS ซึ่งจัดสรรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ AS และบริษัทย่อยของ AS (AS-WB) เต็มจำนวน จะคิดเป็น 21.00% (ได้แก่ 14.39% สำหรับหุ้น AS และ 6.61% สำหรับการใช้สิทธิตาม AS-W2) ของหุ้นทั้งหมดใน AS ภายหลังการใช้สิทธิดังกล่าว

บริษัทจะเข้าซื้อหุ้น AS ในราคา 17.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 1,253,255,368 บาท ส่วน AS-W2 ในราคา 13.50 บาทต่อหน่วย มูลค่ารวมไม่เกิน 456,806,979 บาท ทั้งนี้ บริษัทจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้นคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 118,431,439 บาท (หากราคาใช้สิทธิตาม AS-W2 รวมกับต้นทุนในการได้มาซึ่ง AS-W2 ต่ำกว่าราคาหุ้นใน AS ณ วันที่มีการใช้สิทธิ) คาดว่าจะเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้น AS และ AS-W2 กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS ภายในเดือน ต.ค.65 และคาดว่าธุรกรรม AS จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน ธ.ค.65

ทั้งนี้ AS เป็นผู้ให้บริการด้านความบันเทิงออนไลน์ (Online Entertainment Service) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นผู้นำในการให้บริการเกมออนไลน์ (Game Online Operator) อันดับหนึ่งในประเทศไทยและประเทศสิงคโปร์ และอันดับสองในประเทศมาเลเซีย และประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน AS ให้บริการเกมออนไลน์รวม 33 เกม ในประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย

บริษัทจะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,710,062,347 บาทให้แก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ AS และ บริษัทจะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม AS-W2 ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 118,431,439 บาท (หากราคาใช้สิทธิตาม AS-W2 รวมกับต้นทุนในการได้มาซึ่ง AS-W2 ต่ำกว่าราคาหุ้นใน AS ณ วันที่มีการใช้สิทธิ) ดังนั้น รวมมูลค่าของรายการดังกล่าวไม่เกิน 1,828,493,786 บาท

บริษัทจะใช้วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และ/หรือกระแสเงินสดภายในจากการออกหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นประจำ ปี 65 มาใช้ในการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว รวมทั้งบริษัทจะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวนไม่เกิน 26,121,350 หุ้น ในราคาเสนอขาย 20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 522,427,000 บาท ให้แก่ นางสาวเสาวลักษณ์ จิตสัมฤทธิ์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ AS คิดเป็น 1.79% หลังการเพิ่มทุน เพื่อเป็นการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญใน AS

คณะกรรมการบริษัทยังได้อนุมัติการเข้าซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 9 รายการ จาก บมจ.เธียรสุรัตน์ (TSR) และบริษัทย่อย โดยจะชำระค่าตอบแทนไม่เกิน 595,835,136 บาท (ไม่รวมภาระภาษี ค่าธรรมการโอน ค่าดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง) คาดว่าจะเข้าทำสัญญาภายในเดือน ต.ค.65 และจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือน ธ.ค.65 โดยบริษัทจะนำมาปรับปรุงเป็นโกดังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์ข้อมูล (Data Center) รวมไปถึงศูนย์ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อรองรับการขยายตัวของระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต

ในการซื้อที่ดินดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการขายหุ้นสามัญใน บมจ.พลัสเทค อินโนเวชั่น (PTECH) จำนวนไม่เกิน 27,083,415 หุ้นหรือคิดเป็น 11.06% ของหุ้นทั้งหมดใน PTECH ด้วยวิธีการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer: EBT) ให้แก่ TSR โดยบริษัทจะได้รับชำระค่าตอบแทนคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 595,835,130 บาท (ธุรกรรม PTECH)

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทยังพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาทด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ