2S เข้าซื้อหุ้นยูไนเต็ดสตีลไพพ์ 27.27% มูลค่า 344.11 ลบ.ขยายแปรรูปเหล็กรูปพรรณ

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday August 15, 2022 10:58 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.2 เอส เมทัล (2S) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูไนเต็ด สตีล ไพพ์ จำกัด (USP) จำนวน 1.5 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นลุ 100 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27.27 ของจำนวนหุ้นภายหลังการเพิ่มทุนที่ออกและชำระของ USP ในราคาหุ้นและไม่เกิน 229.41 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 344,115,000 บาท

การเข้าทำรายการดังกล่าวเข้าข่ายการเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เนื่องจากนายสมบัติ ลีสวัสดิ์ตระกูล ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 19.00 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ USP (สัดส่วนการถือหุ้นก่อนการเพิ่มทุนของ USP) โดยนายสมบัติ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสัดส่วนการถือหุ้น 19.05% ณ ข้อมูลการปิดสมุดทะเบียนวันที่ 16 มี.ค.65

บริษัทกำหนดให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 ก.ย.65 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) โดยให้วันที่ 29 ส.ค.65 เป็นวัน (Record Date) กำหนดรายชื่อผู้มีสีทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

USP ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายท่อเหล็ก เหล็กรูปพรรณชนิดต่างๆ ซึ่งมีฐานการผลิตในจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและฐานการผลิตของบริษัทให้ครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน จากในปัจจุบันบริษัทมีฐานการผลิตอยู่ในพื้นที่ภาคใต้และตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มความสามารถในการเก็บและกระจายสินค้าให้คลอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัท รวมถึงการเพิ่มอำนาจการต่อรองในการซื้อวัตถุดิบในกลุ่มบริษัท และการประหยัดจากขนาดที่มากขึ้น

ปัจจุบัน USP มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 400,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 4,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท โดยจะเพิ่มทุนจดทะเบียน 1,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท ซึ่ง 2S จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมด คิดเป็น 27.27% ในราคาหุ้นละ 229.41 บาท รวมมูลค่าไม่เกิน 344,115,000 บาท ชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด โดยใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและกระแสเงินสด

ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2565 โดยต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยการเข้าทำรายการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ USP จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/66

การเข้าลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ USP เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์แปรรูปเหล็กรูปพรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ พื้นที่ตั้งของโรงงานและฐานลูกค้าในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ซึ่งช่วยเพิ่มฐานลูกค้าของกลุ่มบริษัทฯ ในพื้นที่ดังกล่าว รวมถึงการขนส่งและคลังสินค้าในการกระจายสินค้าในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดสงขลา และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีต้นทุนค่าขนส่งที่สูงในการขนส่งเพื่อขายในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน รวมถึงการเพิ่มอำนาจการต่อรองในการซื้อวัตถุดิบในกลุ่มบริษัทฯ และการประหยัดจากขนาดที่มากขึ้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ