JMART ลงทุน Avantis 31.82% 63 ลบ.ดึงเทคโนโยโลยีใช้กับการเงินพัฒนา Ecosystem

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday October 3, 2022 14:24 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เจ มาร์ท (JMART) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ได้มีมติอนุมัติให้เข้าลงทุนใน บริษัท เอวานทิส แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด (Avantis) โดยลงทุนจำนวน 318,182 หุ้น (พาร์ 10 บาทต่อหุ้น) ในสัดส่วนร้อยละ 31.82 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด โดยเป็นการซื้อหุ้นจากการเข้าทำสัญญาจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจาก Avantis ด้วยมูลค่าเงินลงทุน 63 ล้านบาท

Avantis เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเงิน (Financial Technology) โดยการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้กับการเงินในการสร้างนวัตกรรมใหม่ เช่น Decentralized Technology เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภัย ลดต้นทุนที่เกิดขึ้นและตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในธุรกิจการเงินและธุรกิจหลักทรัพย์

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงประโยชน์ในเชิงธุรกิจท่จีได้รับจากการดำเนินธุรกิจร่วมกัน และการลงทุนใน Avantis สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการลงทุนของกลุ่มบริษัท และจะช่วยพัฒนา Ecosystem ร่วมกันทางด้านเทคโนโลยีและการเงินร่วมกันในอนาคต และได้พิจารณาถึงทิศทางของแผนการำเนินธุรกิจของ Avantis ในเทคโนโลยีต่างๆ ที่ Avantis กำลังพัฒนาขึ้น


แท็ก เจ มาร์ท   (JMART)  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ