MFEC ขายธุรกิจ Digital Delivery ให้ BBIK มูลค่า 691 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday December 1, 2022 13:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เอ็ม เอฟ อี ซี (MFEC) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ปรับโครงสร้างบริษัท โดยจะมีการขายธุรกิจ Digital Delivery ให้กับ บมจ.บลูบิค (BBIK) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 691 ล้านบาท คาดว่ารายการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566

บริษัทจะจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ 2 แห่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในของกลุ่มบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท อีสท์วินด์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (EWH) และ บริษัท วัลแคน ดิจิทัล เดลิเวอรี่ จำกัด (VDD) เพื่อปรับโครงสร้างธุรกิจภายในของกลุ่มบริษัท โดยบริษัทจะขายทรัพย์สินที่ใช้ในหน่วยธุรกิจ Digital Delivery เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้กับ VDD ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของ บริษัทฯ และโอนพนักงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์และพนักงานที่เกี่ยวข้องอื่นทั้งหมดในหน่วยธุรกิจ Digital Delivery จำนวนประมาณ 300 คน ให้กับ VDD

นอกจากนี้ เพื่อให้บริการลูกค้าของบริษัทมีความต่อเนื่องในช่วงรอยต่อ บริษัทจะดำเนินการว่าจ้าง VDD เป็นผู้ให้บริการช่วงในสัญญาที่หน่วยธุรกิจ Digital Delivery (ในนามของบริษัทฯ) ทำกับลูกค้าที่ยังอยู่ระหว่างการให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือสัญญาในโครงการใดๆของบริษัทฯที่ยังอยู่ระหว่างการรับประกันซึ่งครอบคลุมถึงบริการที่อาจจะมีขึ้นในอนาคตภายใต้สัญญาบำรุงรักษา (Maintenance Agreement หรือ MA)

EWH ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โอนกิจการทั้งหมดภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer หรือ "EBT") ให้แก่ BBIK โดยผลของการโอนกิจการทั้งหมดดังกล่าว จะทำให้ทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของ EWH ที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ณ วันโอนกิจการ ซึ่งได้แก่หุ้นสามัญของ VDD โอนไปยัง BBIK ซึ่งจะเป็นผลให้ EWH และ VDD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ

EWH จะได้รับเงินสดเป็นค่าตอบแทนการโอนกิจการทั้งหมดให้แก่ BBIK โดยคิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 691,000,000 บาท โดย EWH จะได้รับชำระครั้งเดียว ณ วันที่โอนกิจการเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่ารายการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ