WHA ใช้เงิน 912 ลบ. ซื้อหุ้นเพิ่มทุน SO 20% ขยายธุรกิจจัดหาบุคคลากรแบบครบวงจร

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday April 28, 2023 09:54 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (WHA VENTURE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบมจ. สยามราชธานี (SO) จำนวน 111,597,905 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้น 20% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SO (ภายหลังการเข้าลงทุน) โดยมีมูลค่าไม่เกิน 912,000,000 บาท

SO เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจใน 2 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่

  • ธุรกิจให้บริการจัดหาบุคลากร (Outsourcing Services) ซึ่งประกอบด้วย

(1.1) การบริหารจัดการพนักงาน (SO People) ได้แก่ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานช่างเทคนิค พนักงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงที่ปรึกษาการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

(1.2) การบริหารจัดการงานด้านข้อมูลและเอกสาร (SO Next)

(1.3) การบริการดูแลภูมิทัศน์(SO Green)

  • ธุรกิจให้เช่าและบริการ ซึ่งเป็นการให้บริการรถยนต์ให้เช่า (SO Wheel)

โดยการเข้าซื้อหุ้น SO ของ WHA VENTURE ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการขยายธุรกิจแบบครบวงจรร่วมกัน ด้วยการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันของทั้งสองบริษัท

"การเข้าไปลงทุนใน SO ถือเป็นอีกก้าวที่สำคัญในการดำเนินตามภารกิจ Mission to the Sun โดยเป็นการเอาจุดแข็งของ WHA ที่มี Ecosystem ที่ครบวงจร และจุดแข็งของ SO เรื่อง Lean Operation มาผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่เป็น Total Sustainable Solutions ให้กับลูกค้าของเรา"นางสาวจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA กล่าว

WHA มองว่า SO เป็นผู้นำในธุรกิจ Outsourcing Service ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการสรรหา และบริหารจัดการบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมและบริการ รวมไปถึงเรื่องการฝึกอบรม เสริมทักษะให้กับบุคลากรเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน นอกจากนี้ SO ยังมีความโดดเด่นเรื่อง Lean Business Process ที่นำ Technology มาพัฒนาเป็น Solutions ต่างๆ ช่วยลูกค้าในการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจเพื่อลดต้นทุนในการบริหารงาน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ ระบบบริหารจัดการคนขับรถและยานพาหนะ (Fleet Management) ซึ่งอยู่ในแผนการขยายธุรกิจ Green Logistics ของ WHA

อีกทั้ง SO มีผลการดำเนินงานที่มั่นคงมาโดยตลอด และคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตตามเทรนด์ Lean Organization"

"การลงทุนใน SO นอกจากจะก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างยั่งยืนในเชิงกลยุทธ์ และโอกาสในการต่อยอดธุรกิจในเครือของทั้งสองบริษัทมากมาย ยังคาดว่าจะให้ผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกับบริษัทด้วย"

นายณัฐพล วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SO เปิดเผยว่า การขายหุ้นเพิ่มทุน 20% ให้ WHA ซึ่งเป็นผู้นำอันดับหนึ่งในด้านโลจิสติคส์ นิคมอุตสาหกรรมและการให้บริการโซลูชั่นครบวงจรแก่ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม ถือเป็นการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partner) ที่สำคัญของบริษัท ซึ่งจะเข้ามาสร้าง Synergy ให้กับ SO ทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจ โดย WHA จะช่วยให้ SO สามารถขยายขอบเขตการให้บริการ Outsource ให้มีความหลากหลาย และครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากขึ้น รวมถึงร่วมกันพัฒนาธุรกิจ หรือ Solutions ใหม่ๆ ที่จะส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด SO จึงมั่นใจว่า ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจของ WHA และ SO จะทำให้ทั้งสองบริษัทก้าวสู่การเป็น Technology Company และเติบโตไปด้วยกันได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ โครงการความร่วมมือในเฟสแรกจะมุ่งเน้นเรื่อง

  • Center of Shared Services เป็นการขยายธุรกิจ Outsource ไปยังลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่มีการเติบโตสูง โดยเฉพาะใน EEC ซึ่งเป็นฐานลูกค้านิคมอุตสาหกรรมของ WHA ที่มีกว่า 1,000 ราย และเป็นบริษัทขนาดใหญ่ทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มการใช้บริการ Outsource สูง
  • Workforce Excellence Academy เป็นการพัฒนาบุคลากรและแรงงานให้พร้อมรองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆ ในอนาคต (New S-curve Industries) ที่จะเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศและดึงดูด FDI
  • EV Fleet Rental and Management ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน Green Logistics
  • ESG และ Carbon Credit เป็นการจัดการพื้นที่สีเขียวในนิคมอุตสาหกรรมเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและเพิ่มคาร์บอนเครดิต

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว บมจ.สยามราชธานี จะนำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ซึ่งหากได้รับอนุมัติ คาดว่าการเข้าลงทุนจะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนกรกฎาคม 2566


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ