SINO เทรดวันแรก 20 ก.ย.หมวดขนส่งและโลจิสติกส์ด้วยมาร์เก็ตแคป 1,456 ลบ.

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 19, 2023 09:08 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผย ว่า ตลท.รับ บมจ. ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มบริการ หมวด ธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "SINO" ในวันที่ 20 กันยายน 2566

SINO เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศครบวงจร (Integrated Logistics Services) ครอบคลุมการให้ บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) ทางทะเล ทางอากาศ และการขนส่งต่อเนื่องตั้งแต่ต้นทางถึง ปลายทางทั่วโลก รวมถึงการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น คลังสินค้าให้เช่า การขนส่งทางบก และพิธีการศุลกากร เป็นต้น บริษัทมี ความชำนาญในเส้นทางการขนส่งทางทะเลไปยังโซนอเมริกาเหนือ ซึ่งสร้างรายได้หลัก 76% ของรายได้จากการให้บริการรวมในปี 2565 ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจโลจิสติกส์มามากกว่า 24 ปีของผู้บริหาร รวมไปถึงศักยภาพในการจัดหาระวางเรือเพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วภายใต้ต้นทุนที่คุ้มค่า ทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขัน และขยายฐานลูกค้าได้ อย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

SINO มีจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วหลัง IPO 1,040 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเดิม 800 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รวมทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 520 ล้านบาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญต่อ ประชาชนจำนวนรวม 292 ล้านหุ้น ประกอบด้วย หุ้นสามัญเพิ่มทุน 240 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเดิมของนายเถิ่งฟ้ง เหยิ่ง 52 ล้านหุ้น ให้แก่ บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ในระหว่างวันที่ 13-15 กันยายน ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 336 ล้านบาท และมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,456 ล้านบาท โดยมี บจก. เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บมจ. หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย และรับประกันการจัดจำหน่าย

นายนันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น (SINO) เปิดเผยว่า บริษัทมี ความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่หุ้น SINO ได้เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเชื่อมั่นว่าการนำบริษัทเข้าระดม ทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่ง เพื่อรองรับแผนการขยายธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถใน การแข่งขัน อันจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับขับเคลื่อนบริษัทให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในผู้นำการให้ บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศอย่างครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน โดยจะใช้เงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพการ ดำเนินธุรกิจ จากแผนลงทุนขยายพื้นที่บริการรับฝากตู้สินค้าคอนเทนเนอร์ รวมถึงลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจภายในประเทศและกลุ่มประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน และส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาวของ SINO ต่อไป

SINO มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ กลุ่มวิทยศักดิ์พันธ์ ถือหุ้น 25.00% กลุ่มลีลาวัฒนพณิช ถือหุ้น 22.73% กลุ่มนายเถิ่งฟ้ง เห ยิ่ง 10.16% และกลุ่มกฤษเจริญ 9.09%

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะ กิจการของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี รวมถึงภาระผูกพัน ตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ได้ โดยจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อ ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและบริษัทเป็นหลัก

ชื่อบริษัท                              : บมจ. ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น
ชื่อย่อหลักทรัพย์                            : SINO
ตลาดรอง                              : SET
กลุ่มอุตสาหกรรม                           : บริการ
หมวดธุรกิจ                             : ขนส่งและโลจิสติกส์
วันที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน                       : 20 ก.ย. 2566
วันที่เริ่มทำการซื้อขาย                         : 20 ก.ย. 2566
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับตลท. (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                : 1,040,000,000
จำนวนหุ้นชำระแล้ว (หุ้นสามัญ)(หุ้น)                    : 1,040,000,000
ราคา Par (บาทต่อหุ้น)                        : 0.50
ทุนชำระแล้ว (บาท)                          : 520,000,000.00
จำนวนหุ้น IPO (หุ้น)                         : 292,000,000
จำนวนหุ้น IPO ประกอบด้วย                       : หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายประชาชนทั่วไป
จำนวน 240,000,000 หุ้น
หุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายประชาชนทั่วไป จำนวน 52,000,000 หุ้น
จัดสรรให้แก่                             : ประชาชนทั่วไป จำนวน 262,800,000 หุ้น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย (ESOP) จำนวน 29,200,000 หุ้น
ราคา IPO (บาท)                          : 1.40
วันที่เสนอขาย IPO                          : วันที่ 13 ก.ย. 2566 ถึงวันที่ 15 ก.ย.
2566

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ