ผถห.MJD ปัดตกแผนเข้าซื้อหุ้น "กรุงเทพกรีฑา แลนด์"

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 21, 2023 10:01 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 20 ก.ย.66 โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะรวมจำนวน 39 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 564,594,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.6191 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 860,411,939 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติไม่อนุมัติให้บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญในบริษัท กรุงเทพกรีฑา แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลเกี่ยวโยง ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 3,547,400 เสียง ร้อยละ 2.5540 ไม่เห็นด้วย 135,290,000 เสียง ร้อยละ 97.4063 และงดออกเสียง 55,000 เสียง ร้อยละ 0.0395


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ