"ณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ" ซีอีโอ WEH โยกเข้านั่งเก้าอี้ซีอีโอ NUSA แทน "วิษณุ เทพเจริญ"

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 3, 2023 09:46 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ณุศาศิริ (NUSA) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 ซึ่งประชุมวันที่ 2 ต.ค.66 มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ 4 คน รวมเป็นจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 13 คน และแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยเสนอชื่อบุคคลดังต่อไปนี้

1. นายนพพล มิลินทางกูร เป็นกรรมการอิสระ

2. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นกรรมการอิสระ

3. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ เป็นกรรมการ

4.นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ เป็นกรรมการ

นอกจากนี้ยังรับทราบการลาออกของ นายวิษณุ เทพเจริญ จากตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทนนายวิษณุ เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) เดิม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 66 เป็นต้นไป

สำหรับนายณัฐพศิน เคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ