CMO เรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ CMO23NA ขอยืดหนี้ออกไป 2 ปีและเพิ่มดอกเบี้ยเป็น 7%

ข่าวหุ้น-การเงิน Sunday October 15, 2023 16:16 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายกิติศักดิ์ จำปาทิพย์พงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีเอ็มโอ (CMO) เปิดเผยว่า บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้มีความประสงค์ที่จะเรียก ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ "หุ้นกู้ของบริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน" (CMO23NA) ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา14.00 น.

บริษัทฯ เผยรายละเอียดในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 ว่า

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ CMO23NA ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็น วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 และพิจารณาอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนเป็นรายงวด ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นชำระคืนรวมจำนวนไม่น้อยกว่า 60,000,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็นรายงวดจำนวน 10 งวดตลอดระยะเวลา 2 ปี และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือทั้งจำนวนจะชำระคืนในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความในข้อก หนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู


แท็ก ซีเอ็มโอ   (CMO)  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ