ผู้ถือหุ้นกู้ CMO ไฟเขียวขยายเวลาหุ้นกู้ CMO23NA อีก 2 ปี เพิ่มดอกเบี้ยเป็น 7%

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday October 26, 2023 08:50 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ.ซีเอ็มโอ (CMO) เปิดเผยว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2566 ของ "หุ้นกู้ของบริษัทซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน"(CMO23NA) มีมติคะแนนเสียง 77.64% เห็นด้วยอนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ CMO23NA ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็น วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568

และอนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้บางส่วนเป็นรายงวดให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้จำนวนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ (คิดเป็นเงินต้นชำระคืนรวมจำนวนไม่น้อยกว่า 70,000,000 บาท) โดยแบ่งชำระเป็นรายงวดจำนวน 10 งวด ตลอดระยะเวลา 2 ปี และเงินต้นหุ้นกู้ส่วนที่เหลือทั้งจำนวนจะชำระคืนในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในข้อกำหนดสิทธิใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้เห็นด้วยคะแนนเสียง 77.52% อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่27 พฤศจิกายน 2568 ในช่วงเวลาที่ขอขยายอายุหุ้นกู้ออกไป รวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้


แท็ก ซีเอ็มโอ   (CMO)  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ