ตลท.ปลด SP หุ้น MAX ให้เทรดชั่วคราว 18-26 ธ.ค.ก่อนเพิกถอนตั้งแต่ 27 ธ.ค.66

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday December 6, 2023 10:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จะเพิกถอนหลักทรัพย์ บมจ.แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น (MAX) ในวันที่ 27 ธ.ค. 66 เนื่องจากฝ่าฝืนข้อกำหนด ไม่ได้นำส่งงบการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งแม้บริษัทจะดำเนินการนำส่งงบการเงินดังกล่าวต่อ ตลท.ได้แล้ว แต่งบการเงินที่บริษัทได้นำส่งต่อ ตลท.ยังคงเป็นงบการเงินที่ไม่มีข้อมูลทางการเงินของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญต่อการจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทที่มีการประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งบริษัทยังไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่ ตลท.กำหนด

ตลท.จะปลดเครื่องหมาย SP ชั่วคราวสำหรับหุ้น MAX ระหว่างวันที่ 18-26 ธ.ค.66 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวก่อนถูกเพิกถอน โดยไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหุ้น MAX ในวันแรกที่มีการซื้อขาย แต่หากไม่มีการซื้อขาย ตลท.ก็จะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้น จากนั้นในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหลักทรัพย์ MAX จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

ตลท.จะไม่นำหลักทรัพย์ MAX มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index)

ดังนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหุ้น MAX โดยศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการ ข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย

นอกจากนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ลงทุน ตลท.ได้รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงบการเงินงวดล่าสุดพร้อมความเห็นผู้สอบบัญชี และแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ล่าสุดที่บริษัทได้เปิดเผยผ่านระบบของตลท.

ขณะเดียวกัน ตลท.คงขึ้นเครื่องหมาย NC และให้ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance สำหรับหุ้น MAX ระหว่างวันที่ 18-26 ธ.ค.66


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ