ตลท.สั่งเพิกถอนหุ้น POMPUI เปิดโอกาสเทรด 12-20 ก.พ.ก่อนพ้นจากตลาดหุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday February 1, 2024 10:20 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพิกถอนหลักทรัพย์ของ บมจ.ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล (POMPUI) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ตามข้อ 9(6) (ค) (ง) และข้อ 9(15) ของข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 เนื่องจากงบการเงินของบริษัทปรากฏส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์ และผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2547-2549

แม้บริษัทจะดำเนินการให้ส่วนของผู้ถือหุ้นกลับมามีค่ามากกว่าศูนย์และผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินได้ แต่บริษัทไม่สามารถดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายได้ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น ตลท.จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ POMPUI เป็นเวลา 7 วันทำการก่อนวันที่มีผลเป็นการเพิกถอนหลักทรัพย์ คือระหว่างวันที่ 12-20 ก.พ.2567 ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

1. ให้หลักทรัพย์ POMPUI ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance กล่าวคือผู้ซื้อต้องชำระเงินทั้งจำนวนก่อนการซื้อหลักทรัพย์

2. ขึ้นเครื่องหมาย NC กำกับตลอดระยะเวลาที่เปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อเตือนผู้ลงทุนให้ใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์

3. ไม่กำหนดราคาซื้อขายสงูสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหลักทรัพย์ POMPUI ในวันแรกที่มีการซื้อขาย (วันที่ 12 ก.พ.67)

4. ตลท.จะไม่นำหุ้น POMPUI มารวมในการคำนวณดัชนีราคาหุ้น (SET Index) และเมื่อครบระยะเวลาดังกล่าว (คือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567) จะเพิกถอนหลักทรัพย์ POMPUI จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.67 เป็นต้นไป

ตลท.ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยศึกษาข้อมูลของบริษัทโดยละเอียด เช่น ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน ความเห็นผู้สอบบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คณะกรรมการข่าวย้อนหลัง เป็นต้น ตลอดจนความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ