NUSA ยันมีเงินจ่ายคืนหนี้หุ้นกู้ แถมที่ดินหลักประกันราคาตลาดสูง

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday March 13, 2024 15:04 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

บมจ. ณุศาศิริ (NUSA) เปิดเผยว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้ชี้แจงกรณียอดเงินสดในบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับหนี้สินที่จะครบชำระในระยะเวลา 1 ปีบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ณ 31 ธันวาคม 2566 ตามข้อมูลในรายงานงบการเงิน บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 0.58 ซึ่งคำนวณจากราคาสินทรัพย์ประเภทที่ดินของบริษัทในราคาทุน โดยราคาตลาดของที่ดินมีราคาสูงกว่าราคาทุนมาก อาทิ ที่ดินที่เขาใหญ่ หรือ สัตหีบ

โดยล่าสุดหุ้นกู้ของบริษัท NUSA242A ซึ่งครบกำหนดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีการชำระเงินต้นทั้งจำนวนแล้วเสร็จตามกำหนด ทั้งนี้ หุ้นกู้ของบริษัทและบริษัทในเครือ เป็นหุ้นกู้มีหลักประกันเป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยสูงกว่า 1.2 เท่า ณ ปัจจุบัน บริษัทมีการประมาณการกระแสเงินสดตลอดปี 2567 ที่เพียงพอต่อกำหนดการชำระหนี้ทุกประเภท

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ในระหว่างการรอเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ได้มีแผนการดำเนินการบริหาร NUSA ตามวาระการเสนอเพิ่มกรรมการใหม่ และปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทจะได้รายงานความคืบหน้าตามประเด็นความสามารถชำระหนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ท่านใหม่


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ