บอร์ด OGC มีมติจ่ายปันผลปี 52 ในอัตรา 0.85 บ./หุ้น

ข่าวหุ้น-การเงิน Monday March 22, 2010 09:17 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นางศันสนีย์ สุภัทรวณิชย์ กรรมการผู้จัดการ บมจ.โอเชียนกลาส (OGC) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/52 เมื่อวันที่ 19 มี.ค.53 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 31 จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.52 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 21 พ.ค.53

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันอังคารที่ 27 เม.ย.53 โดยกำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 เม.ย.53 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 31 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 5 เม.ย.53


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ