IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday September 24, 2020 09:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้

วันที่เสนอขาย     ชื่อกองทุนเปิด               ชื่อย่อ       ประเภทกองทุน  อายุโครงการ  ลงทุนขั้นต่ำ   ประมาณการ  บลจ.
                                                     ครั้งแรก(บาท)  ผลตอบแทน(%)
29 ก.ย.-9 ต.ค. 63  กรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y7       KTGF1Y7      ตราสารหนี้   1 ปี       1,000     -   กรุงไทย
22-28 ก.ย. 63    เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAF ห้ามขาย     KFF6MAF-AI     ตราสารหนี้   6 เดือน    1,000,000    0.90%  กสิกรไทย
          ผู้ลงทุนรายย่อย
22-28 ก.ย. 63    ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MF9  SCBASF6MF9     ตราสารหนี้   6 เดือน     500,000    0.90%  ไทยพาณิชย์
          ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
22-28 ก.ย. 63    ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YF        SCBCR1YF      กองทุนผสม   1 ปี      500,000     -   ไทยพาณิชย์
          ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
22-28 ก.ย. 63    ยูไนเต็ด ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์ ออฟ ฟันด์       UFFF        ตราสารหนี้   ไม่กำหนด    ไม่กำหนด     -   ยูโอบี (ประเทศไทย)
21-25 ก.ย. 63    กรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ เอ็นแฮนซท์83   KTFFE83      ตราสารหนี้   6 เดือน     500,000    0.90%  กรุงไทย
          ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
21-25 ก.ย. 63    วี ออนไลน์ ช้อปปิ้ง แอนด์ เพย์เม้นท์       WE-OSHOP      ตราสารทุน   ไม่กำหนด     5,000     -    วี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ