IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday December 1, 2020 10:19 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้

วันที่เสนอขาย     ชื่อกองทุนเปิด                ชื่อย่อ       ประเภทกองทุน  อายุโครงการ  ลงทุนขั้นต่ำ   ประมาณการ  บลจ.
                                                     ครั้งแรก(บาท)  ผลตอบแทน(%)
3-15 ธ.ค. 63    วรรณ โกลบอล ท็อป 8M7           ONE-GLOBALTOP8M7  กองทุนผสม   ไม่กำหนด    1,000     -    วรรณ
1-9 ธ.ค. 63     เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 2021J        KFF21J       ตราสารหนี้   1 ปี       500     -    กสิกรไทย
1-9 ธ.ค. 63     ไทยพาณิชย์คอมเพล็กซ์รีเทิร์น 1YL        SCBCR1YL      กองทุนผสม   1 ปี     500,000     -    ไทยพาณิชย์
          ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1-8 ธ.ค. 63     กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M49 -      KFFAI6M49     ตราสารหนี้   6 เดือน   510,000    0.90%   กรุงศรี
          ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI)
1-4 ธ.ค. 63     เค ตราสารหนี้ต่างประเทศ6MAP         KFF6MAP-AI     ตราสารหนี้   6 เดือน  1,000,000    0.85%   กสิกรไทย
          ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1-4 ธ.ค. 63     ไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ เอเอส 6MH1   SCBASF6MH1     ตราสารหนี้   6 เดือน   500,000    0.85%   ไทยพาณิชย์
          ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย
1-4 ธ.ค. 63     อินโนเทค ทริกเกอร์ ฟันด์ อีพี 2         I-TEP 2      กองทุนผสม   ไม่กำหนด     100     -    อินโนเทค
30 พ.ย.-4 ธ.ค. 63  กรุงไทย โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม 1Y11       KTGF1Y11      ตราสารหนี้   1 ปี      1,000     -    กรุงไทย
26 พ.ย.-3 ธ.ค. 63  วี โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ        WE-GLOBALEQRMF   RMF      ไม่กำหนด    5,000     -    วี
25 พ.ย.-3 ธ.ค. 63  แอล เอช โกลบอล ไดนามิกส์ มัลติ แอสเซ็ท    LHGDYNAMIC     กองทุนผสม   ไม่กำหนด    5,000     -    แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
25 พ.ย.-1 ธ.ค. 63  บีแคป ไชน่า เทคโนโลยี            BCAP-CTECH     ตราสารทุน   ไม่กำหนด     500     -    บางกอกแคปปิตอล
17 พ.ย.-1 ธ.ค. 63  ทิสโก้ ไชน่า A-Shares อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ   TCHARMF      RMF      ไม่กำหนด    1,000     -    ทิสโก้

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ