IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday April 19, 2024 09:03 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้

วันที่เสนอขาย        ชื่อกองทุน                            ประเภท   อายุโครงการ  ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก(บาท)  บลจ.
22 เม.ย. - 08 พ.ค. 67  กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล ควอลิตี้ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ (TGQUALITYRMF)  ตราสารทุน  ไม่กำหนด    1,000 บาท      ทิสโก้
22 - 29 เม.ย. 67     กองทุนเปิดเคเคพี US500 - HEDGED (KKP US500-H)           ตราสารทุน  ไม่กำหนด    1,000 บาท      เกียรตินาคินภัทร
22 - 29 เม.ย. 67     กองทุนเปิดเคเคพี US500 - UNHEDGED (KKP US500-UH)         ตราสารทุน  ไม่กำหนด    1,000 บาท      เกียรตินาคินภัทร
22 - 26 เม.ย. 67     กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 7 (SCBGOV6M7)        ตราสารหนี้  6 เดือน    1,000 บาท      ไทยพาณิชย์
19 - 26 เม.ย. 67     กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเดีย ซีเล็ค อิควิตี้ (MINDIA)            ตราสารทุน  ไม่กำหนด    1,000 บาท      เอ็มเอฟซี
11 - 19 เม.ย. 67     กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M15 (ES-GOVCP6M15)    ตราสารหนี้  6 เดือน    1,000 บาท      อีสท์สปริง (ประเทศไทย)
11 - 19 เม.ย. 67     กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M18 (KTGOV6M18)             ตราสารหนี้  6 เดือน    10,000 บาท      กรุงไทย
10 - 19 เม.ย. 67     กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรไทย 6M26 (KFTGB6M26)            ตราสารหนี้  6 เดือน    10,000 บาท      กรุงศรี
09 - 22 เม.ย. 67     กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 10 (SCBGOV3M10)       ตราสารหนี้  3 เดือน    1,000 บาท      ไทยพาณิชย์
09 - 19 เม.ย. 67     กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 10 (UGOV6M10)         ตราสารหนี้  6 เดือน    ไม่กำหนด       ยูโอบี (ประเทศไทย)
05 - 19 เม.ย. 67     กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 6 (SCBGOV6M6)        ตราสารหนี้  6 เดือน    1,000 บาท      ไทยพาณิชย์

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ