ข่าวสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ก่อน 19 กันยายน พ.ศ. 2565 06:18 น.

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 19 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 19 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) ฮ่องกง 15.30 น. อัตราว่างงานเดือนส.ค. จีน N/A การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) เดือนส.ค. สหรัฐ... อ่านต่อ

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 16 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 16 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) เกาหลีใต้ 06.00 น. อัตราว่างงานเดือนส.ค. สิงคโปร์ 08.00 น. ยอดส่งออกเดือนส.ค. จีน 08.30 น.... อ่านต่อ

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 15 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 15 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) ญี่ปุ่น 06.50 น. ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค. ออสเตรเลีย 08.30 น.... อ่านต่อ

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 14 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 14 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) ญี่ปุ่น 06.50 น. ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรเดือนก.ค. 11.30 น. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. อังกฤษ 13.00 น.... อ่านต่อ

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 13 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 13 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) ญี่ปุ่น 06.50 น. ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนส.ค. ออสเตรเลีย 07.30 น.... อ่านต่อ

US Economic Calendar รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 12 - 16 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 12 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) ไม่มีการรายงานข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) 19.30 น.... อ่านต่อ

G7 Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 12 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) อังกฤษ 13.00 น. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. 13.00 น. ดุลการค้าเดือนก.ค. วันอังคารที่ 13 กันยายน... อ่านต่อ

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 12 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 12 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) มาเลเซีย 11.00 น. ยอดค้าปลีกเดือนส.ค. อังกฤษ 13.00 น. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. 13.00 น.... อ่านต่อ

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 9 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 9 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) ฟิลิปปินส์ 08.00 น. ยอดนำเข้า, ส่งออก และดุลการค้าเดือนก.ค. จีน 08.30 น. ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI)... อ่านต่อ

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 8 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 8 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) ญี่ปุ่น 06.50 น. ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ค. 06.50 น. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 2/2565... อ่านต่อ

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 7 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 7 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันพุธที่ 7 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) เกาหลีใต้ 06.00 น. ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนก.ค. ออสเตรเลีย 08.30 น. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP)... อ่านต่อ

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 6 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 6 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) ญี่ปุ่น 06.30 น. การใช้จ่ายภาคครัวเรือนเดือนก.ค. ออสเตรเลีย 11.30 น.... อ่านต่อ

US Economic Calendar รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 5 - 9 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 5 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) หน่วยงานราชการและตลาดการเงินของสหรัฐปิดทำการ เนื่องในวันแรงงาน วันอังคารที่ 6 กันยายน 2565... อ่านต่อ

G7 Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 5 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 5 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) ฝรั่งเศส 14.50 น. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้ายเดือนส.ค.จากเอสแอนด์พี โกลบอล... อ่านต่อ

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 5 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 5 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) เกาหลีใต้ 04.00 น. ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศเดือนส.ค. ออสเตรเลีย 06.00 น. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ... อ่านต่อ

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 2 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) เกาหลีใต้ 06.00 น. อัตราเงินเฟ้อเดือนส.ค. เยอรมนี 13.00 น. ดุลการค้าเดือนก.ค. ฝรั่งเศส 13.45 น.... อ่านต่อ

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 1 กันยายน 2565

ต่างประเทศ 1 ก.ย. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) เกาหลีใต้ 07.00 น. ยอดนำเข้า ยอดส่งออก และดุลการค้าเดือนส.ค. จีน 08.45 น. ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ... อ่านต่อ

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 31 สิงหาคม 2565

ต่างประเทศ 31 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) เกาหลีใต้ 06.00 น. ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนก.ค. 06.00 น. ยอดค้าปลีกเดือนก.ค. ญี่ปุ่น 06.50 น.... อ่านต่อ

World Economic Calendar รายสัปดาห์ ประจำวันที่ 30 สิงหาคม 2565

ต่างประเทศ 30 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) ญี่ปุ่น 06.30 น. อัตราว่างงานเดือนก.ค. ออสเตรเลีย 08.30 น. ตัวเลขการอนุญาตก่อสร้างเดือนก.ค. อียู... อ่านต่อ

US Economic Calendar รายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน...

ต่างประเทศ 29 ส.ค. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) 21.30 น. ดัชนีการผลิตเดือนส.ค.จากเฟดสาขาดัลลัส วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 (ตามเวลาประเทศไทย) 20.00... อ่านต่อ


ข่าวสำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ก่อน 29 สิงหาคม พ.ศ. 2565 06:12 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ