“Extended Day” ชั่วโมงเรียนที่นานกว่า สนุกกว่า เข้มกว่า แต่เปี่ยมด้วยคุณค่าในการพัฒนาทักษะชีวิตที่ เด่นหล้า บริติช สคูล มีเฉพาะในหลักสูตรนานาชาติระบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษเท่านั้น!

ข่าวทั่วไป Friday September 27, 2019 09:09 —ThaiPR.net

“Extended Day” ชั่วโมงเรียนที่นานกว่า สนุกกว่า เข้มกว่า แต่เปี่ยมด้วยคุณค่าในการพัฒนาทักษะชีวิตที่ เด่นหล้า บริติช สคูล มีเฉพาะในหลักสูตรนานาชาติระบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษเท่านั้น! กรุงเทพฯ--27 ก.ย.--โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า "การเรียนเพิ่มขึ้นกว่า 1.5 ชั่วโมงในแต่ละวันที่เด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School - DBS) สามารถเสริมทักษะในทุกด้านของนักเรียนได้อย่างคาดไม่ถึง และการเรียนที่เข้มข้นสมัยนี้ไม่จำเป็นต้องเครียดเสมอไป เพราะเรื่องเรียนและเรื่องเล่นแทบจะแยกกันไม่ออกที่ DBS มร. มาร์ค แม็คเวย์ (Mr. Mark McVeigh) ครูใหญ่โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูลผู้มากประสบการณ์จากโรงเรียนชั้นนำทั้งในประเทศอังกฤษ และภูมิภาคเอเชียกล่าวว่า การสอนหลักสูตรนานาชาติระบบเอกชนอังกฤษ นับเป็นหลักสูตรอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่า นักเรียนที่จบจากโรงเรียนเอกชนอังกฤษ อย่างโรงเรียน อีตั้น หรือ วินเชสเตอร์ ประเทศอังกฤษ สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆของโลก และเมื่อจบมาต่างก็มีความโดดเด่นในหน้าที่การงานที่ชัดเจนมาก ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ วิศวกร นักวิเคราะห์ นักคิด นักวิทยาศาสตร์ ศิลปิน เจ้าของธุรกิจ เชฟอาหารระดับมิชลิน นักการเมือง ไปจนถึงผู้นำประเทศ เคล็ดลับความสำเร็จนี้เริ่มต้นมาจากการศึกษาในระดับโรงเรียน โดยเฉพาะในหลักสูตรนานาชาติระบบเอกชนอังกฤษ ที่ปลูกฝังการเรียนอย่างเข้มข้นไปพร้อมๆกับการจุดประกาย Passion ของนักเรียนเข้าด้วยกัน เพื่อค้นหาว่านักเรียนแต่ละคนมีความถนัดและความชื่นชอบด้านใด ให้เด็กได้ฝึกทดลองเพื่อค้นหา Talent ในตัวเองให้เจอ เมื่อเจอก็ส่งเสริมไปให้สุด นี่คือหลักการของหลักสูตรอังกฤษ แต่เคล็ดลับความสำเร็จอยู่ที่สูตร 1.5 ชั่วโมงเพิ่มเติมต่อวัน ที่มีเฉพาะในหลักสูตรนานาชาติระบบโรงเรียนเอกชนอังกฤษเท่านั้น ซึ่งนี้คือจุดตัดเชือกในการผลักดันให้นักเรียนก้าวสู่ความสำเร็จ! คุณครูใหญ่โรงเรียน DBS เล่าต่อไปว่า หลักสูตรนานาชาติอังกฤษ (UK Curriculum) จะมีลักษณะการเรียนที่มุ่งเน้นการอิงทักษะของนักเรียนเป็นสำคัญ ทำให้นักเรียนได้คิดและตั้งถามในระดับที่ลึกและเข้มข้นกว่า ซึ่งบ่อยครั้งนำไปสู่การตั้งคำถามเพื่อค้นหาตัวตนของตัวเองและในบริบทของโลก ดังนั้นหลักสูตรการศึกษารูปแบบนี้ได้เตรียมพร้อมให้นักเรียนสำหรับเส้นทางการศึกษาของตนเองในอนาคตที่มีมากกว่าผลการสอบตามรายวิชา แต่ระบบอังกฤษนั้นยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ หลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษ (independent/private schools) และหลักสูตรโรงเรียนรัฐบาลอังกฤษ (state schools) ซึ่งหลักสูตรของโรงเรียนเอกชนอังกฤษจะเข้มข้นมากและแข็งแกร่งมากที่สุด จึงได้รับการยอมรับว่าหลักสูตรที่ดีที่สุดในระบบอังกฤษDBS เป็นโรงเรียนนานาชาติที่มีการเรียนการสอนที่ได้รับการยกระดับโดยหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษ สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์และเป็นเจ้าของภาษา 100% โดยระบบเอกชนอังกฤษนี้มีจุดเด่นที่ไม่เหมือนระบบใด คือ มุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Personalised Learning เป็นการสอนที่เน้นการเคี่ยวกรำและเจาะรายละเอียดในนักเรียนแต่ละคน ตามทักษะและความชอบของตนเอง ส่วนวิธีการสอนจะมีตั้งแต่สอนเจาะจงเป็นรายบุคคลไปจนถึงสอนกลุ่มย่อยขนาดเล็ก โดยมีครูและผู้ช่วยครูเป็นผู้ดูแลการเรียนการสอน ที่สำคัญไม่ได้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านวิชาการเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความสามารถรอบด้านให้เด็กได้ฝึกทดลองเพื่อค้นหา Talent ในตัวเองให้เจอ อีกหนึ่งจุดเด่นที่โรงเรียนเอกชนอังกฤษมาเหนือที่สุดคือ การเพิ่มการเรียนการสอนอีก 1.5 ชั่วโมงทุกวัน หรือที่เรียกว่าระบบ Extended Day ซึ่งหมายถึงเด็กนักเรียนจะเรียนมากกว่าเด็กโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนอื่นถึงเกือบ 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยรายวิชาที่สอนนั้นเรียกว่า Co-Curricular Activities (CCA) ที่ผู้ปกครองไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม CCA คือ เคล็ดลับความสำเร็จที่มีเฉพาะในโรงเรียนเอกชนอังกฤษ ที่ DBS ได้มีหลักสูตร CCA ที่เข้มข้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.สร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆ ให้นักเรียน 2.พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 3.สนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนด้วยกัน และนักเรียนกับครู 4.เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ทั้งทางวิชาการ ทางร่างกาย และจิตใจ "ที่ DBS เราเชื่อว่า การมีชั่วโมงเรียนที่ยาวนานขึ้นนั้น มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพราะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆได้เลือกทำกิจกรรมต่างๆกว่า 60 รายวิชา มีให้เลือกตั้งแต่วิชาการไปจนถึงกีฬา และศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งวิชาหุ่นยนต์ ภาษาอังกฤษ การอ่าน วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี กีฬา เต้น การทำอาหาร และกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ นักเรียนจะได้โฟกัสในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเข้าชมรม (Club) ต่างๆ และช่วงเวลาในการทำการบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันต่อไป ทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ภายใต้ดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณครูผู้เชี่ยวชาญ และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งเป็นสิ่งที่คุ้มค่าและมีความหมายมากต่อพัฒนาการของนักเรียน" มร. มาร์คกล่าวเสริม ความท้าทาย และ Talent เกิดขึ้นจาก CCA "ในความยากมีความสนุก ในความสนุกมีความยาก เมื่อถูกปลูกฝังการเรียนในรูปแบบหลักสูตรโรงเรียนเอกชนอังกฤษ เรื่องเรียนที่ว่ายากกลับเรียนเพลิน เรื่องกีฬาและศิลปะอาจกลายเป็นทักษะเสริมหรือ Talent ใหม่ของนักเรียน" ในรายวิชาของ CCA นั้น จะได้รับการสอนจากครูผู้เชี่ยวชาญที่เป็นครูอังกฤษของ DBS โดยตรง ทำให้นักเรียนสามารถต่อยอดสกิลต่างๆได้อย่างราบรื่นใน 1.5 ชั่วโมงทุกวัน ทำให้ทั้งเก่งภาษาอังกฤษและค้นพบ Talent ในตัวเอง - Robotics & Technology ทักษะของคนเก่งแห่งอนาคต หากนักเรียนมีความใฝ่ฝันที่จะเป็นหนึ่งในสังคม "ซิลิคอนแวลลีย์" ศูนย์กลางนวัตกรรมและการพัฒนาไฮเทคชั้นนำของโลก จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจภาษาโปรแกรมมิ่ง เพราะภาษาโปรแกรมมิ่ง เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกับผู้คน 7 พันล้านคนทั่วโลก โรโบติกส์จึงเป็นทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ที่สำคัญการเขียนโค้ดจะช่วยกระตุ้นการคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) ซึ่งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาในหลากหลายลักษณะ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล, การจัดลำดับเชิงตรรกศาสตร์ และการหาวิธีแก้ปัญหาแบบเป็นขั้นเป็นตอน (อัลกอริทึ่ม) รวมทั้งการย่อยปัญหาที่ช่วยให้รับมือกับปัญหาที่ซับซ้อนหรือมีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิดได้เป็นอย่างดี - Reading, Poetry, Library การอ่าน กวี และวรรณกรรม คือหนึ่งเคล็ดลับความสำเร็จของมหาเศรษฐีระดับโลก เพราะการอ่าน ช่วยสร้างจินตนาการได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากการอ่านช่วยกระตุ้นสมองส่วนหน้าของเด็กให้เป็นสมองที่มีประสิทธิภาพ เฉลียวฉลาด สามารถคิดเชิงวิเคราะห์และมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) สำหรับบทกวีและวรรณกรรมภาษาอังกฤษนั้น เป็นขั้นตอนแรกของทักษะการเขียน และเสริมสร้างความคิดบวกต่อการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ของเด็ก บทกวียังส่งเสริมให้เด็กแสดงออก และกระตุ้นพลังแห่งจินตนาการของเด็ก นักเรียนจะได้สร้างสรรค์การแสดงจากเรื่องราวที่ได้อ่าน ให้เพื่อนๆ รู้สึกสนใจและอยากติดตามอ่านเรื่องราวต่อไป คนที่เก่งและแม่นทางด้านภาษามักมาจากการอ่าน เพราะจะทำให้พัฒนาคำศัพท์ผ่านการอ่าน ขณะที่การโต้ตอบในแต่ละสัปดาห์นักเรียนจะได้เรียนรู้ชุดคำศัพท์ใหม่ในหมวดหมู่ซึ่งสามารถใช้กับวิชาอื่น ๆ และสามารถเพิ่มศัพท์ให้กับตนเองได้อย่างดีเยี่ยม - Entrepreneurship เป็นโปรแกรมที่สำคัญต่อทักษะการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต นักเรียนจะเกิดความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ และจะได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถขายได้ ออกแบบสร้างและประเมินผลิตภัณฑ์ของตนเอง เรียนรู้การวางแผนและกลยุทธ์ที่จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายสำหรับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ทั้งยังสามารถสำรวจวิจัยวิธีการทำกำไรจากการขายผลิตภัณฑ์ของตน - School Newspaper สำนักข่าวประจำโรงเรียน นักเรียนจะได้ฝึกการทำงานร่วมกันเป็นทีมในการหาข่าว หาเรื่องราวที่น่าสนใจและมีประโยชน์ หรือเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ รวบรวมและนำมาจัดทำเป็นหนังสือพิมพ์ หรือวารสารของโรงเรียน สำหรับเผยแพร่ภายในโรงเรียนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแผ่นพับหรือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทักษะของนักสื่อสารเริ่มต้นจากการคิดประเด็นที่คมและแตกต่าง รวมถึงการค้นหาข้อมูลที่มาจากแหล่งต่างๆอย่างละเอียดและมีประสิทธิภาพ หากเด็กมีความใฝ่ฝันจะเป็นเจ้าของรางวัลพูลิตเซอร์ ต้องเริ่มจากทักษะนักหนังสือพิมพ์นี้ - Arts, Craft, Sewing ศิลปะเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและพัฒนาไปพร้อมๆ กับวัฒนธรรมของมนุษยชาติ ไม่ว่าจะมองไปทางไหน ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้าล้วนมีส่วนประกอบของศิลปะ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตกแต่ง การถ่ายภาพ การวาดภาพ หรือสร้างงานศิลปะ ล้วนแล้วแต่มาจากจิตวิญญาณของศิลปะและจินตนาการ ศิลปะจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ สร้างสมาธิ ตลอดจนการตัดสินใจ กิจกรรมนี้นักเรียนจะได้เพลิดเพลินไปกับการสร้างงานศิลปะในรูปแบบหลากหลายอย่างมีอิสระ ส่วนงานฝีมือ นับเป็นงานศิลปะอีกแขนงหนึ่งที่ฝึกฝนทักษะการใช้มือ อันเป็นรากฐานของงานต่างๆ บนโลกใบนี้ แม้ศัลยแพทย์มือหนึ่ง หากจะเย็บแผลหรืองานศัลยกรรม ก็ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญด้านทักษะการใช้มือเช่นเดียวกัน - Music, Orchestra, Choir ดนตรีมีความเกี่ยวพันกับความสำเร็จในชีวิต โรเบิร์ต ไอสไตน์ กล่าวไว้ว่า "If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my daydreams in music. I see my life in terms of music." หรือ "ถ้าผมไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์ ผมก็คงเป็นนักดนตรี ผมนึกถึงดนตรีอยู่เสมอ ผมฝันใฝ่เกี่ยวกับดนตรี และชีวิตของผมก็มีดนตรีในสายตา" มีอัจฉริยะระดับโลกหลายท่านที่ประสบความสำเร็จระดับโลก ที่สามารถเล่นดนตรีได้ อย่างไอสไตน์เองยังเป็นนักไวโอลิน ในโปรแกรมนี้นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะเบื้องต้นของการเป็นนักดนตรี เริ่มจากการเล่นเครื่องดนตรี, การร้องเพลง, การอ่านและการเขียนดนตรี ส่วนการเรียนร้องเพลงประสานเสียง นักเรียนจะพัฒนาความสามารถในการร้องเพลง 2 ส่วนขึ้นไปและประสานกัน และได้เรียนรู้เพลงที่หลากหลายจากทั่วโลก และมีโอกาสมากมายที่จะแสดงผลงานตลอดทั้งปีรวมถึงที่ Denla Fest, Denla's Got Talent และอีกมากมาย! โดยเฉพาะโปรแกรม ออเคสตร้า ซึ่งเป็น CCA ภาคบังคับที่จะมุ่งส่งเสริมทักษะในระดับสูงสุดของความสมบูรณ์แบบทางศิลปะผ่านการจัดองค์ประกอบเอกสารและการแสดงดนตรี และนักเรียนจะพัฒนาความเข้าใจเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และการทำงานร่วมกันใน DBS Orchestra - Sports การเล่นกีฬา ไม่ได้เป็นเพียงยาวิเศษที่ทำให้ร่างกายแข็งแรง แต่ยังเป็นเคล็ดลับสู่ความสำเร็จในอนาคต เพราะ Sport is a great teacher กีฬาคือครูชีวิตที่พาไปสู่ความสำเร็จ เพราะเคล็ดลับสู่ความสำเร็จนั้นถูกสอดแทรกอยู่ในการเล่นกีฬา ไม่ว่าจะเป็นความขยัน ความมีวินัย ใฝ่รู้ ความมุ่งมั่น การทำงานเป็นทีม และการรู้แพ้รู้ชนะ ไม่ว่าจะเป็น ว่ายน้ำ ฟุตบอล เน็ตบอล รักบี้ บ็อกเซอร์ไซส์ แบดมินตัน โยคะ และปั่นจักรยาน - Board Games รู้หรือไม่...บอร์ดเกม เกิดขึ้นมา 5,000ปี ก่อนคริสต์ศักราช หรือก่อนที่จะมีการประดิษฐ์ตัวอักษร และปัจจุบันบอร์ดเกมเป็นที่นิยมอย่างสูงในหมู่นักเรียน จนกระทั่งมีร้านบอร์ดเกมเปิดมากมายเพื่อรองรับความนิยมของกิจกรรมประเภทนี้ บอร์ดเกมให้ประโยชน์มากมายแก่นักเรียน ไม่ได้แค่เพียงความสนุกสนานจากการเล่น แต่นักเรียนยังได้ฝึกฝนทักษะหลายด้านผสมผสานกัน ไม่ว่าจะเป็นภาษา การคิดคำนวณ การวางแผน ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และอีกมากมาย นอกจากนี้ บอร์ดเกมยังเป็นกิจกรรมที่เล่นได้ตั้งแต่ 1 คน จนบางเกมเล่นได้ถึง 68 คนอีกด้วย - Cooking, Baking กิจกรรมทำอาหาร เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กทั้ง 4 ด้านได้ในกิจกรรมเดียว ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างในชมรมเบเกอรี่ นอกจากนักเรียนจะได้รู้จักวิธีการทำขนมปังสไตล์อังกฤษ ทั้งมัฟฟินและบิสกิตที่หลากหลาย พร้อมเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ที่ต้องใช้เกี่ยวกับอาหาร ทุกๆวันใน 1.5 ชั่วโมงที่ยาวนานกว่าโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอื่นๆ จึงสำคัญมาก ทำให้ DBS เปี่ยมไปด้วยเด็กที่มีคุณภาพ เพราะวันเรียนที่ยาวขึ้นในช่วงเย็น และกิจกรรมที่เข้มข้น ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณครูผู้เชี่ยวชาญ และจำกัดนักเรียนที่ 22 คนต่อ 1 รายวิชาของ CCA (เป็นรูปแบบลงทะเบียนเรียนก่อน ได้สิทธิ์เรียนก่อน) เมื่อคลาสเล็ก จะทำให้นักเรียนได้รับการฝึกฝน เคี่ยวกรำ ทว่าเพลิดเพลิน ดำดิ่งและสนุกสนานไปกับโลกแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลาที่เรียน นี่จึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่นักเรียนจะได้โฟกัสในสิ่งที่ตนเองชื่นชอบมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเข้าชมรม (Club) ต่างๆ และช่วงเวลาในการทำการบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันต่อไป (Prep) ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นการพัฒนาที่ครบทุกด้านเพื่อความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นตามเจตนารมย์ของโรงเรียนคือ "Nurturing Global Leaders" #DBS # DenlaBritishSchool #CCA #DBSBangkok #InternationalSchool #BritishSchool #NurturingGlobalLeaders เกี่ยวกับ DBS โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) เป็นโรงเรียนในเครือของกลุ่มโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า ที่เปิดสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนพื้นที่ 60 ไร่ ถนนราชพฤกษ์ โดยมีคณะผู้บริหาร คือ อาจารย์อารย์ ปาลเดชพงศ์ (ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS) ผศ. ดร. ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ (กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS) และดร. เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ (กรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติ DBS) เปิดรับนักเรียนอายุระหว่าง 2-18 ปี เข้าเรียนในระดับ Pre-EY จนถึง Year 13 (เทียบเท่าชั้นเตรียมอนุบาล ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6) หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะกับการศึกษาของนักเรียนไทย โดยมีส่วนช่วยเติมเต็มการเรียนรู้ศักยภาพ และการใช้ชีวิตของนักเรียนได้อย่างมีเอกลักษณ์ โรงเรียนยังสรรหาบุคลากรในระดับแนวหน้าของวงการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีเยี่ยมเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับนักเรียนทุกคน ในปีการศึกษา 2562 เปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นเตรียมอนุบาล (Pre-EY) จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 2 (Year 9) อายุระหว่าง 2-13 ปี และจะเปิดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ จนถึง Year 13 (อายุ 18 ปี) ในปีต่อๆ ไป โรงเรียนนานาชาติ Denla British School (DBS) มุ่งเน้นการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนไปตามทิศทางความถนัดของแต่ละคน เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกและน่าสนใจ ทำให้มีความรู้ลึกซึ้งในระดับที่สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้จริง โดยมีครูผู้เชี่ยวชาญคอยชี้แนะแนวทางให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายตามศักยภาพของแต่ละคน รวมถึงสามารถสื่อสารได้หลากหลายภาษา ทั้งอังกฤษ ไทย และจีน ได้ดีตามแบบฉบับของเจ้าของภาษา ผนวกกับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้อยู่ในระดับมาตรฐานโลก ด้านการเรียนการสอน DBS จะใช้ระบบ Extended Day หรือการใช้วันเรียนที่ยาวขึ้น ซึ่งจะเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้กับนักเรียนในช่วงเย็น รวมถึงชมรม (Club) ต่างๆ และช่วงเวลาในการทำการบ้าน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับวันต่อไป (Prep) ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ภายใต้ดูแลอย่างใกล้ชิดของคุณครูประจำ ที่ DBS มี อาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีคุณภาพเทียบเท่าระดับสากล เช่น อาคารเรียน และห้องเรียนขนาดใหญ่พิเศษ อุปกรณ์การเรียนการสอนครบครัน และเกือบ 50% ของพื้นที่ 60 ไร่ถูกพัฒนาให้เป็นพื้นที่กิจกรรม อาทิ สนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน ปูด้วยหญ้าระดับแข่งขัน (FIFA Preferred 2 Star) พร้อมลู่วิ่งมาตรฐานขนาด 400 เมตร สนามบาสเกตบอล สนามเทนนิส สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สระว่ายน้ำ (สระน้ำเกลือ) โรงยิมในร่มขนาดใหญ่ โรงละคร ห้องดนตรี ห้องสมุด ห้องศิลปะ 2D และ 3D ห้องเรียนเต้น และห้องกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.dbsbangkok.ac.th Facebook: www.facebook.com/DBSBangkok Twitter: DBSBangkok Line: @DBSBangkok

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ