ติวเข้มเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก กับหลักสูตรวิชาการที่เข้มข้นของ Denla British School (DBS) โดย James Lyng อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

ข่าวทั่วไป Friday November 22, 2019 09:26 —ThaiPR.net

ติวเข้มเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก กับหลักสูตรวิชาการที่เข้มข้นของ Denla British School (DBS)  โดย James Lyng อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--โรงเรียนนานาชาติเด่นหล้า โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School -DBS) ตอกย้ำพันธกิจในการสร้างนักเรียนที่มีความสามารถป้อนเข้าสู่มหาวิทยาลัยระดับโลก ด้วยการมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการแก่นักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งการสอบ IGCSE และ A Level ซึ่งถือเป็นใบเบิกทางของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติหลักสูตรอังกฤษสู่เวทีการศึกษาเล่าเรียน ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยระดับโลกได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข ด้วย The University Pathways เคล็ด (ไม่) ลับ ในการปูเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยโดย Mr. James Lyng Vice Principal โรงเรียนเด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School - DBS) ผู้มีประสบการณ์ที่คร่ำหวอดด้าน IGCSE และ A Level มากว่า 20 ปี Mr James Lyng มีประสบการณ์ด้าน GCSCE และ A Level ทั้งในฐานะอาจารย์ผู้สอนและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอนและติวนักเรียนอย่างเข้มข้นในการสอบ GCSCE และ A Level โดยอาจารย์ James ได้เน้นย้ำว่าหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Enhanced British Curriculum จากโรงเรียนเอกชนอังกฤษเป็นหลักสูตรอังกฤษที่ดีที่สุดในโลก และ นักเรียนที่จบการศึกษาจากหลักสูตร Enhanced British Curriculum พร้อมผลการสอบ A-Level ที่ยอดเยี่ยม ส่วนใหญ่จะได้รับการยกเว้นในการเรียนปีหนึ่งของการศึกษาที่มหาวิทยาลัยในอเมริกา เพราะรากฐานการศึกษาของนักเรียนที่จบหลักสูตรนี้มีความแข็งแกร่งมาก ดังนั้นหลักสูตร Enhanced British Curriculum จึงเป็นใบเบิกทางสำหรับการเรียนต่อที่ประสบความสำเร็จในมหาวิทยาลัยทั่วโลก รวมถึงสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ยุโรป และแคนาดา อาจารย์ James ได้นำเทคนิคขั้นตอนระดับสูง The University Pathways มาแบ่งปัน เพื่อปูเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็น ดังนี้ -Y9 วัยสำคัญในการเลือกอาชีพ :นักเรียน Y9 จะได้รับแบบฟอร์ม Informed Options Choices ให้กรอกเลือกวิชาที่จะเรียนเพื่อเตรียมสอบ IGCSEsซึ่ง มีให้เลือกเรียน 5-11 รายวิชา ก่อนที่จะกรอกแบบฟอร์มนี้ นักเรียนและผู้ปกครองจะต้องร่วมกันปรึกษาหารือกับครูหัวหน้าภาควิชาและทำแบบทดสอบพิเศษ เพื่อใช้การวางแผนการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย DBS เชื่อว่าเด็กทุกคนคือเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมเจริญเติบโต "จากเมล็ดสู่ดอกไม้" นี่คือวิธีที่ DBS ดูแลนักเรียนเพื่อก้าวสู่ผู้นำระดับโลก ซึ่งการเริ่มปูพื้นฐานการสอบจะเริ่มที่ชั้นปี Y9 สำหรับ DBS นักเรียนทุกคนคือเป็นดอกไม้ประเภทต่าง ๆที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญเริ่มแรกคือ อาจารย์แต่ละห้องแต่ละชั้นปีจะต้องรู้จักตัวตนจริงๆของนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้พวกเขาเติบโตอย่างถูกทางในเส้นทางที่ตนเองรักและมีความสามารถอย่างแท้จริง ที่ DBS ความภูมิใจคือเรารู้จักนักเรียนทุกคนว่ามีความสามารถทางด้านใดและมี Passion ด้านใด และเข้าใจว่านักเรียนาต้องการไปยังจุดใดของเส้นทางการศึกษาและวิชาชีพ และเราจะบอกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนทุกคน 2. เรียนเข้มเต็มรายวิชาพร้อมค้นหาอาชีพในฝัน :ในชั้นปี Y10 นักเรียนทุกคนจะเริ่มเรียนรายวิชาที่ตนเองได้กรอกข้อมูลไว้จำนวน 5-11 รายวิชา ซึ่งการสอบ IGCSEs มีทั้งวิชาหลักและวิชาเสริม หากนักเรียนมีสัญชาติไทยจะต้องสอบวิชาภาษาไทยด้วย ในส่วนของคำแนะนำด้านอาชีพนั้น ถือว่ามีความสำคัญมาก ที่ DBS จะมีโปรแกรม Career Coach และนักเรียนจำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงานจริง โดยโรงเรียนจะเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมโปรแกรมด้วย เพื่อช่วยค้นหาผู้ที่จะเป็นในการติดต่อและเครือข่ายสำหรับการฝึกงานจริง เพราะสิ่งเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสอบเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย 3. เรียน Special Courses ใครอยากมีอาชีพอะไร ต้องเจาะลึกวิชาเรียนเพิ่มเติม :มาตรฐานการสอบวิชาภาษาอังกฤษอยู่ที่ระดับ B2 CEFR นี่คือเกณฑ์การวัดที่สำคัญมาก เนื่องจากเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยสำหรับวิชาหลักนักเรียนต้องมีความแม่นยำเป็นอย่างมาก ทาง DBS ได้เตรียมหลักสูตรเฉพาะให้แก่นักเรียนเพิ่มเติม ได้แก่ Oxbridge, BMAT, UKCAT Aptitude Tests, US ACT, SAT สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนในสายของวิศวกรรม กฎหมาย และการแพทย์ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในโปรแกรมการสอนที่เรียกว่า Beacon Programme ทั้งนี้นักเรียนชายที่ต้องฝึกเรียนวิชาทหารรด. (ROTC) จะเรียนเฉพาะวันเสาร์เท่านั้น ดังนั้นจึงไม่กระทบต่อคาบวิชาการเรียนปกติของโรงเรียน 4. ช่วงเวลาปิดเทอม คือ นาทีทองของการฝึกงาน :เมื่อผ่านการสอบ IGCSEs ตามระดับแล้ว นักเรียนจะต้องสอบ A Level โดยเทคนิคการเตรียมตัวสอบ A Level คือ การจัดโปรแกรมสำหรับนักเรียนแต่ละคนเป็นรายบุคคล ในช่วงนี้จะเป็นการเรียนที่เข้มข้น และเมื่อถึงสิ้นปีการศึกษา นักเรียนจะต้องหาประสบการณ์การทำงานจริงตามที่เรียนมา เพื่อทำความเข้าใจกับลักษณะของงานทีต้องการจะทำในอนาคต ดังนั้นช่วงปิดเทอมนักเรียนจะต้องฝึกทำงานจริง 5. เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย :สำหรับนักเรียนชั้น Y12-Y13 (มัธยมปลาย) ชั้นปีนี้เราจะเรียกว่า "6th Form" เป็นชั้นปีที่ต้องเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยทั่วโลกกันอย่างเข้มข้น นักเรียนจะต้องติวเข้มวิชาพิเศษต่างๆ มีการเขียน Personal Statement สำหรับส่งเข้ามหาวิทยาลัย และก่อนที่พวกเขาจะก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยนั้น ผู้ปกครองจำเป็นต้องเตรียมใจให้พร้อมสำหรับก้าวต่อไปที่สำคัญของนักเรียน ที่ DBS เราจะช่วยเหลือนักเรียนในการเฟ้นหามหาวิทยาลัย กรอกใบสมัครเรียนมหาวิทยาลัย ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบมากมาย และจัดโปรแกรมฝึกสัมภาษณ์จริง ซึ่งเป็นการติวสัมภาษณ์ในการสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก (Mock Interview) "เราเชื่อว่า เด็กทุกคนเป็นอัจฉริยะ แต่ถ้าคุณตัดสินปลาด้วยความสามารถในการปีนต้นไม้แล้วล่ะก็ มันจะถูกปลูกฝังไปตลอดทั้งชีวิตว่าเขาโง่ ดังนั้นหน้าที่ของโรงเรียน DBS คือ ยืนหยัดในการเป็นครูที่เข้าใจนักเรียนแต่ละคนอย่างลึกซึ้ง ค้นหาความอัจฉริยะในตัวเขา และผลักดันให้ความเก่งหรือความชอบของนักเรียนเปล่งประกาย กลายเป็นพลเมืองโลกที่มีศักยภาพ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จทั้งทางด้านวิชาชีพและการดำเนินชีวิต" Mrใ James Lyng กล่าวสรุป ด้าน Mr. Mark McVeigh ครูใหญ่โรงเรียน DBS เด่นหล้า บริติช สคูล (Denla British School - DBS)กล่าวว่า ในปีการศึกษานี้ DBS ได้เปิดตัว 5 โปรแกรมพิเศษ คือ 1.Beacon Core & Aspire, Cartesian เป็นโปรแกรมคอมมิวนิตี้เด็กหัวกะทิ เพื่อเฟ้นหาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความฉลาดและมีส่วนร่วมกับโรงเรียนมากที่สุด นักเรียนจะได้รับเชิญให้เข้าร่วมโปรแกรมจากผลของการเรียนและทัศนคติต่อการเรียน 2.Comprehensive ESL programme เป็นโปรแกรมที่ครอบคลุมด้านความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความมั่นใจว่านักเรียน DBS ทุกคนสามารถเข้าถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษได้และส่งเสริมความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่ดีสำหรับทุกคน 3. Accelerated Reader programme คือ โปรแกรมเร่งอ่าน มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการช่วยให้นักเรียนมีความก้าวหน้าในการอ่านภาษาอังกฤษ โดยครูผู้เชี่ยวชาญจะเลือกหนังสือในระดับที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีการวัดผลความก้าวหน้าทางด้านการอ่านด้วยการตอบคำถามเพื่อแสดงว่านักเรียนเข้าใจแล้ว และสามารถยกระดับการอ่านขึ้นไปในเลเวลที่สูงขึ้น 4. โปรแกรม Y10 และ IGCSEs เป็นการวางแผนการเรียนแบบเข้มข้นเพื่อการสอบ IGCSEs ที่สำคัญหลักสูตรของ DBS จะออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเข้าถึงข้อกำหนดในการเรียนแต่ละรายวิชาเพื่อสอบ IGCSEs โดยเฉพาะ และจะมีการจัดทำแผนเพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับวิชาเลือกเพิ่มเติมนอกเหนือจากวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 5. GL performance ที่ DBS มีการวัดความสามารถของเด็กในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่เรียกว่า GL Assessment เพื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยทั่วโลก The Progress Test Series (PT Series) ซึ่งเป็นการวัดความเข้าใจที่แท้จริงของเด็กต่อวิชาหลักต่างๆ เพื่อที่จะสามารถระบุได้ว่าเด็กคนไหนต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดเป็นพิเศษ และเด็กคนไหนมีสามารถทำอะไรที่ท้าทายได้มากขึ้น ผลจากการวัด GL Assessment ทำให้ครูผู้สอนนำไปประกอบการวางแผนให้เด็กแต่ละคน เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการทำได้แม่นยำขึ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ