ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยจัดงานครบรอบ ๗๒ ปี พร้อมมอบโล่ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น

ข่าวทั่วไป Thursday October 20, 2022 14:30 —ThaiPR.net

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยจัดงานครบรอบ ๗๒ ปี พร้อมมอบโล่ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานครบรอบ ๗๒ ปี โดยมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ดีเด่น ณ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีสมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร, กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธี

ในวาระครบรอบ ๗๒ ปีของยุวพุทธิกสมาคมฯ  คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดปี ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ได้พิจารณารายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเพื่อรับรางวัลแต่ละประเภท ได้แก่

ก. ผู้เผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น จำนวน ๗๒ ท่าน
ข. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อยุวพุทธิกสมาคมฯ ดีเด่น จำนวน ๒๐๖ คน
ค. ผู้สนับสนุนยุวพุทธิกสมาคมฯ ดีเด่น จำนวน ๕๘ ท่าน

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มคนหนุ่มสาวซึ่งมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๙๓ สมาคมฯมีศูนย์ปฏิบัติธรรมรวมทั้งสิ้น ๖ ศูนย์ ได้แก่ สำนักงานใหญ่ ซอยเพชรเกษม ๕๔ กรุงเทพฯ และในอีก ๕ จังหวัด คือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง และจังหวัดสุรินทร์ มีสมาชิกมากกว่า ๒๐,๐๐๐ คน

ตลอดระยะเวลา ๗๒ ปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ดำเนินงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้แก่เยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก โดยเฉพาะตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นต้นมา สมาคมฯ เน้นหลักวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ด้วยการจัดหลักสูตรปฏิบัติธรรมในระยะเวลาต่างๆ ตั้งแต่การปฏิบัติเบื้องต้น ๓ วัน ๕ วัน หลักสูตรเข้มข้น ๗ วัน ๑๕ วัน เช่นหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หลักสูตรพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข โดยคุณแม่สิริ กรินชัย ๗ คืน ๘ วัน สำหรับบุคคลผู้สนใจปฏิบัติธรรมทั่วไป รวมทั้งหลักสูตรสำหรับเด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ ๗ ถึง ๑๘ ปี และหลักสูตรเยาวชน อายุ ๑๘ ปีขึ้นไป หลักสูตรปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนนานาชาติ และได้จัดโครงการบรรพชาสามเณร โครงการอุปสมบทพระภิกษุเข้าพรรษา เป็นต้น

นอกจากนี้สมาคมฯ ยังจัดกิจกรรมเผยแผ่ด้านปริยัติทั้งการอบรมศึกษาพระไตรปิฎก พระอภิธรรม พระสุตตันตปิฎก จัดงานบรรยายโครงการจิตใส ใจสบาย เทศน์มหาชาติ เทศน์มฆมาณพ สาธยายพระไตรปิฎก เอตทัคคะและพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา รวมถึงจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นประจำทุกปี มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมต่างๆ  ทั้งแบบเข้าปฏิบัติธรรมที่สมาคมฯและผ่านระบบออนไลน์ปีละกว่า ๔๐,๐๐๐ คน

สมาคมฯ มีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาสังคมไทยให้เข้มแข็งตามแนวคิด "ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ร่วมสร้าง ยุว* ให้เป็น พุทธะ**"และด้วยวิสัยทัศน์เป็นองค์กรเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มั่นคงและยั่งยืนถึง พ.ศ. ๕๐๐๐

*"ยุว" หมายถึง ผู้ที่เริ่มต้นในการศึกษา (ธรรม)
**"พุทธะ" หมายถึง ผู้เกิดปัญญาและสันติสุข


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ