ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ รับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และใบรับรองการชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากอบก.

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday September 19, 2023 12:00 —ThaiPR.net

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ รับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และใบรับรองการชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ จากอบก.

ดร.วรวุฒิ วรุตตมพรสุ Country Managing Director บริษัท ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับมอบใบรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization) และใบรับรองการชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Offsetting) จากผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (TGO) ในงานสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานของ อบก. เรื่อง "ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอนเพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศระยะที่ 10" โดยมีศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาของโครงการ 

การจัดทำการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Organizational Carbon Footprint) นี้ เป็นหนึ่งในแผนงานที่บริษัทได้ผนวกไว้ในแผนงานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ซึ่งบริษัทมีความมุ่งมั่นและมีเจตจำนงในการขับเคลื่อนอนาคตพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน โดยให้ความสำคัญกับความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร ด้วยแผนและเป้าหมายความยั่งยืนปี 2030 (Sustainability 2030) บริษัทตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเร่งดำเนินการขับเคลื่อนธุรกิจในแนวทางที่ยั่งยืน ผ่านสี่เสาหลัก ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ผู้คนในสังคม สันติภาพ และพันธมิตรทางธุรกิจ กลยุทธ์นี้มาจากเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และการที่บริษัทได้เข้าร่วมโครงการขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศระยะที่ 10 ในครั้งนี้ เป็นการตอบโจทย์การดำเนินการตามเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ตรงจุดในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามแผน Sustainability 2030 ของบริษัท ทั้งยังมีโอกาสได้ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยสู่ Carbon Neutrality ต่อไป 


แท็ก ฮิตาชิ   SET  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ