Compassion in World Farming (CIWF) ชวนบริษัทในไทยเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards 2024

ข่าวทั่วไป Tuesday June 18, 2024 10:59 —ThaiPR.net

Compassion in World Farming (CIWF) ชวนบริษัทในไทยเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards 2024
  • Compassion in World Farming (CIWF) เป็นองค์กรที่ใส่ใจในสวัสดิภาพของสัตว์ และสิ่งแวดล้อมระดับนานาชาติ มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงระบบอาหาร เล็งเห็นคุณค่าของชีวิตสัตว์ มนุษย์ และโลก โดยโครงการอาหารระดับนานาชาตินี้ CIWF ร่วมมือกับบริษัทอาหารชั้นนำเพื่อพัฒนานโยบายและวิธีปฏิบัติการ เพื่อคำนึงถึงความสุขของสัตว์ในฟาร์ม อันเป็นหัวใจสำคัญของระบบอาหารแห่งอนาคต
  • ปัจจุบันได้มีการมอบรางวัลให้กับบริษัทอาหารที่ใส่ใจการดูแลสัตว์ในฟาร์มมากกว่า 1,000 รางวัลทั่วโลก เช่น McDonald's, Unilever, KFC, Starbucks, Amazon Fresh และ IKEA
  • บริษัทประกอบธุรกิจอาหารใดที่สนใจจะเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards ปีนี้สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 มิถุนายน 2567

Compassion in World Farming (CIWF) ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards 2024

รางวัลอันทรงคุณค่านี้จะมีการมอบรางวัลที่กรุงปารีส ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2567 ณ โรงแรม Hyatt Place, สนามบิน Charles De Gaulle ประเทศฝรั่งเศสโดยบริษัทผู้ประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยสามารถเข้าร่วมสมัครในหมวดหมู่ดังต่อไปนี้ : Good Egg Award (รางวัลความมุ่งมั่นด้านไข่ดีเด่น), Good Chicken Award (รางวัลความมุ่งมั่นด้านไก่ดีเด่น), Sow Stall Free Award (รางวัลความมุ่งมั่นในการเลิกเลี้ยงแม่สุกรแบบยืนซองดีเด่น), Sustainable Food and Farming Award (รางวัลอาหารและการทำฟาร์มแบบยั่งยืนดีเด่น), and Planet Friendly Award (รางวัลความเป็นมิตรต่อโลกดีเด่น) โดยผู้ชนะในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยบริษัทประกอบธุรกิจอาหารชั้นนำในอุตสาหกรรมระดับโลกเช่น McDonald's, Unilever, KFC, Starbucks, Amazon Fresh และ IKEA. และปี 2566 เรายังมอบรางวัลไก่ดีเด่นครั้งแรกให้กับ คลองไผ่ฟาร์ม ซึ่งเป็นบริษัทประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยอีกด้วย

"การที่บริษัทประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ จะช่วยทำให้ผู้คนตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรอาหารและการดูแลสัตว์ในฟาร์มมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ธุรกิจได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ โดยจะแสดงให้ภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำในฐานะบริษัทที่มีจรรยาบรรณและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกัน ยังช่วยเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอีกด้วย" ดร.ชนัดดา ครัวประดับ ผู้จัดการธุรกิจอาหารของ CIWF สำหรับภูมิภาคเอเชีย กล่าว

รางวัลการดูแลสัตว์ในฟาร์มดีเด่น จะช่วยเชิดชูให้ความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสัตว์ในฟาร์มและการผลิตอาหารที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการแสดงจุดยืนในความพยายามของ CIWF ตั้งแต่มูลนิธิถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1967 ซึ่งในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ทีมงานธุรกิจอาหารของ CIWF ได้ร่วมมือกับบริษัทอาหารชั้นนำระดับโลก เพื่อกระตุ้นให้บริษัทเหล่านี้ใส่ใจกับกระบวนการการผลิต การปฏิบัติ รวมไปถึงนโยบายการจัดหาที่มีมาตรฐานสูงขึ้น จนปัจจุบันนี้มีสัตว์มากกว่า 2,600 ล้านตัวที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีจำนวน 966 ล้านตัวที่ผ่านโครงการการประกวดของเรา

บริษัทที่สนใจสามารถเข้าร่วมการประกวดเพื่อรับรางวัลใดรางวัลหนึ่ง หรือหลายรางวัลต่อไปนี้:

  • รางวัลความมุ่งมั่นด้านไข่ไก่ดีเด่น (Good Egg Award) - เชิดชูบริษัทที่มีนโยบายหรือความมุ่งมั่นที่จะใช้ไข่ไก่หรือผลิตภัณฑ์จากไข่โดยปราศจากการกักขังในกรงภายใน 5 ปี
  • รางวัลความมุ่งมั่นด้านไก่ดีเด่น (Good Chicken Award) - เชิดชูบริษัทที่มุ่งมั่นจะปรับปรุงมาตรฐานสุขภาพและคุณภาพชีวิตของไก่บรอยเลอร์
  • รางวัลความมุ่งมั่นในการเลิกเลี้ยงแม่สุกรแบบยืนซองดีเด่น (Sow Stall Free Award) - เชิดชูบริษัทที่มุ่งมั่นจะปรับปรุงสุขภาพแม่สุกรในการเลิกเลี้ยงแบบยืนซอง
  • รางวัลอาหารและการทำฟาร์มแบบยั่งยืนดีเด่น (Sustainable Food and Farming Award)- เชิดชูผู้ผลิตและธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการผลิตเนื้อสัตว์ นม และไข่ที่มีสุขภาพที่ดีขึ้นในลักษณะที่ปกป้อง ปรับปรุง และช่วยฟื้นฟูสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม
  • รางวัลความเป็นมิตรต่อโลกดีเด่น (Planet Friendly Award) - เชิดชูบริษัทที่มุ่งมั่นจะตั้งเป้าหมายในการลดผลิตภัณฑ์สัตว์ (เนื้อสัตว์ นม ปลา หรือไข่) ในห่วงโซ่อุปทาน

"ในโอกาสนี้เราขอเชิญชวนให้บริษัทประกอบธุรกิจอาหารในประเทศไทยที่มีความมุ่งมั่นในด้านการดูแลสัตว์และการผลิตอาหารแบบยั่งยืนสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลดังกล่าว" ดร.ชนัดดา กล่าวสรุป "ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่าย เราจะสามารถตอบสนองต่อความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทดังกล่าวจะคู่ควรต่อการสนับสนุนและความภักดีของผู้บริโภค"

บริษัทประกอบธุรกิจอาหารที่สนใจจะเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards  สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายนนี้ ที่ Contact | Compassion in Food Business.หรือติดต่อดร.ชนัดดา ครัวประดับ ที่ chanadda.khruapradab@ciwf.org

Compassion in World Farming

Compassion in World Farming เป็นองค์กรสิ่งแวดล้อมด้านสวัสดิภาพสัตว์ระดับนานาชาติที่มุ่งมั่นจะหยุดยั้งการเลี้ยงสัตว์ในโรงงานและเปลี่ยนแปลงระบบอาหารเพื่อประโยชน์ของชีวิตสัตว์ มนุษย์ และสุขภาพของโลก ผ่านแคมเปญ การโฆษณาเพื่อการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย และการมีส่วนร่วมที่ดีกับอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก
CIWF มุ่งหวังที่สร้างความตระหนักรู้ไปยังผู้ที่มีอำนาจในการดำเนินการ การผลิตและลงทุนกับระบบอาหาร รวมไปถึงการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพชีวิตสัตว์ในฟาร์ม

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Compassion in World of Farming ได้ที่ International | Compassion in Food Business: 

Good Farm Animal Welfare Awards

ด้วยรางวัล The Good Farm Animal Welfare นี้ Compassion in World Farming จะทำให้บริษัทประกอบธุรกิจอาหารเป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้นำทางการตลาดในธุรกิจอาหาร ซึ่งมีนโยบาย และความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตสัตว์ในฟาร์มและสิ่งแวดล้อม รางวัลดังกล่าวนี้ จะมอบให้กับบริษัทมีความมุ่งมั่นจะใช้นโยบายที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุงสวัสดิภาพของสัตว์ผ่านการร่วมมือกับ CIWF ตามหลักเกณฑ์รางวัลในประเภทต่างๆ นอกจากนี้ยังสามารถสร้างการตระหนักรู้ให้กับบริษัทอื่นๆที่กำลังดำเนินการเพื่อสร้างโซ่อุปทานอาหารที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับธรรมชาติอีกด้วย

บริษัทที่สนใจจะเข้าร่วมการประกวด Good Farm Animal Welfare Awards ปี 2024 สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายนนี้ ที่ Contact | Compassion in Food Business หรือติดต่อดร.ชนัดดา ครัวประดับ ที่ chanadda.khruapradab@ciwf.org

สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Compassion in World of Farming ได้ที่ International | Compassion in Food Business:


แท็ก ประกวด  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ