ข่าวกระทรวงการต่างประเทศล่าสุด

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค...

ต่างประเทศ 15 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ปี ๒๕๖๕ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔... อ่านต่อ

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

ต่างประเทศ 15 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ทาง Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ วานนี้ วันที่ ๑๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสรรคตของล้นเกล้ารัชกาลที่ ๙... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้อ...

ต่างประเทศ 14 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามท... อ่านต่อ

ไทยกับปากีสถานจัดพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปีความสัมพันธ์ทางการทูต

ต่างประเทศ 11 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานได้ร่วมจัดพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี... อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมระดับภูมิภาคของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหล...

ต่างประเทศ 8 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมระดับภูมิภาคของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสครบรอบ ๑๐... อ่านต่อ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการฟื้นตัวจากโควิด-๑๙...

ต่างประเทศ 8 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศผลักดันความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการฟื้นตัวจากโควิด ๑๙ อย่างยั่งยืนและสมดุลในประเทศกำลังพัฒนา... อ่านต่อ

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ต่างประเทศ 8 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ วันพฤหัสบดีที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ทาง Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ ๑. ผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีมีหนังสือแสดงความยินดีถึงนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น...

ต่างประเทศ 6 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือแสดงความยินดีถึงนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น... อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการ...

ต่างประเทศ 6 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง... อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่...

ต่างประเทศ 5 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ ในการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๓๐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นสำคัญและผลลัพธ์ของอาเซ... อ่านต่อ

พิธีรับมอบยารักษาโรคโควิด-๑๙ จากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ต่างประเทศ 5 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบยารักษาโรคโควิด ๑๙ (Casirivimab/Imdevimab) จำนวน ๒,๐๐๐ โดส... อ่านต่อ

ไทยเป็นประธานร่วมจัดกิจกรรมที่สหประชาชาติเพื่อย้ำความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในการจัดการกับโ...

ต่างประเทศ 4 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำความสำคัญของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (Universal Health Coverage)... อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารแสดงประเทศไทยในมหกรรม...

ต่างประเทศ 4 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารแสดงประเทศไทยในมหกรรม Expo 2020 Dubai... อ่านต่อ

ไทยร่วมกับแอลเบเนีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2021 OSCE Asian Conference หัวข้อ “Common...

ต่างประเทศ 4 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ ไทยร่วมกับแอลเบเนีย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2021 OSCE Asian Conference หัวข้อ "Common Responses to Emerging Challenges in Advancing Comprehensive... อ่านต่อ

การหารือทวิภาคีของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีต่างประเทศในช่วงการ...

ต่างประเทศ 4 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๑ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ในห้วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตร... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีมีหนังสือแสดงไมตรีจิตถึงนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นในโอกาสพ้นจากตำแหน่งประธานพรรคเสรีประชาธิปไตย...

ต่างประเทศ 1 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแสดงไมตรีจิตถึงนายซูกะ โยชิฮิเดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น... อ่านต่อ

สรุปการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐...

ต่างประเทศ 1 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ทาง Facebook Live กระทรวงการต่างประเทศ วันนี้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)... อ่านต่อ

ไทยย้ำความสำคัญของผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป้าหมายของการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์โดยสิ้นเชิง

ต่างประเทศ 1 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ ไทยย้ำความสำคัญของการนำสนธิสัญญาด้านอาวุธนิวเคลียร์ไปดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม และการสร้างความตระหนักรู้เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสาธาร... อ่านต่อ

ไทยร่วมเรียกร้องให้สนธิสัญญาห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์มีผลใช้บังคับโดยเร็ว

ต่างประเทศ 1 ต.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Conference on Facilitating the... อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือนาง Samantha Power, Administrator,...

ต่างประเทศ 30 ก.ย. –กระทรวงการต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือนาง Samantha Power, Administrator, USAID ประเด็นความร่วมมือด้านวัคซีนโควิด ๑๙... อ่านต่อ


ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ ก่อน 30 กันยายน พ.ศ. 2564 14:25 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ