ข่าวกระทรวงการต่างประเทศล่าสุด

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศหารือกับหัวหน้าสำนักงานองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานประจำป...

ต่างประเทศ 29 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ให้การต้อนรับนางสาว Geraldine Ansart หัวหน้าสำนักงาน... อ่านต่อ

แถลงการณ์ต่อเหตุการณ์การโจมตีพื้นที่พักพิงในเขตราฟาห์

ต่างประเทศ 29 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ ประเทศไทยมีความห่วงกังวลอย่างยิ่งต่อการโจมตีทางอากาศไปยังพื้นที่พักพิงสำหรับชาวปาเลสไตน์ผู้พลัดถิ่นในเขตราฟาห์... อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือน สปป. ลาว อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม...

ต่างประเทศ 27 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) อย่างเป็นทางการ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม... อ่านต่อ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามในสมุดไว้อาลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่การอสัญกรรมของประธา...

ต่างประเทศ 27 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมลงนามในสมุดไว้อาลัยเพื่อแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่การอสัญกรรมของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน... อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศการพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเป็นค...

ต่างประเทศ 23 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือนางคามิกาวะ โยโกะ (Ms. Kamikawa Yoko)... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีพบหารือนายกรัฐมนตรีอิตาลีและผู้บริหารภาครัฐและเอกชนอิตาลี...

ต่างประเทศ 23 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการ โดยมีนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์... อ่านต่อ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำคณะเดินทางเยือนศรีลังกาเพื่อศึกษาโอกาสในสาขาพลังงานทางเลือก

ต่างประเทศ 23 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้แทนไทยจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษัท กฟผ.... อ่านต่อ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา และอธิบดีอาวุโส...

ต่างประเทศ 23 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับนาย Tharaka Balasuriya... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบโบราณวัตถุ ๒...

ต่างประเทศ 23 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ วันนี้ (๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗) นายนิกรเดช พลางกูร อธิบดีกรมสารนิเทศ นางสุพรรณวษา โชติกญาณ ถัง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย... อ่านต่อ

แถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน...

ต่างประเทศ 23 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ แถลงการณ์แสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และการเสียชีวิตของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอิสล... อ่านต่อ

คณะศึกษาดูงานด้านการประมงของกระทรวงทรัพยากรทางทะเลรัฐเอริเทรียเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดีกรมเอเชียใต้...

ต่างประเทศ 23 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากคณะประมง... อ่านต่อ

กรมองค์การระหว่างประเทศศึกษาดูงานทัณฑสถานหญิงกลาง

ต่างประเทศ 21 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวพินทุ์สุดา ชัยนาม อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียน-จีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีใ...

ต่างประเทศ 20 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานร่วมอาเซียน จีนว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยการปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ ครั้งที่ ๔๓... อ่านต่อ

ไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ร่วมประชุมหารือทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cybersecurity Dialogue)...

ต่างประเทศ 20 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายโสรัจ สุขถาวร เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ได้นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคีว่าด้วยความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่า... อ่านต่อ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในนามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ว่...

ต่างประเทศ 20 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ... อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงาน Thailand – France Business Forum ณ กรุงปารีส...

ต่างประเทศ 20 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เดินทางเยือนฝรั่งเศสเพื่อนำคณะธุรกิจไทยเข้าร่วมงาน Thailand France Business Forum... อ่านต่อ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ “๑๐๐ ปี พระบารมีปกเกล้าฯ...

ต่างประเทศ 20 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมแถลงข่าวงานเฉลิมพระเกียรติ "๑๐๐ ปี พระบารมีปกเกล้าฯ... อ่านต่อ

ไทยร่วมประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิว่าด้วยการกำหนดทิศทางของบิมสเทคในอนาคต ครั้งที่...

ต่างประเทศ 20 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ ผู้ทรงคุณวุฒิจากไทย เป็นประธานการประชุมคณะผู้ทรงคุณวุฒิว่าด้วยการกำหนดทิศทางของบิมสเทคในอนาคต... อ่านต่อ

เชิญเสนอชื่อบุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรเพื่อรับรางวัลการทูตสาธารณะประจำปี...

ต่างประเทศ 20 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจะดำเนินโครงการรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี ๒๕๖๗ (Thailand's Public Diplomacy Award ๒๐๒๔ TPDA๒๐๒๔) ให้แก่บุคคล... อ่านต่อ

แถลงการณ์เรื่องการเสียชีวิตของตัวประกันคนไทย ๒ รายในกาซา

ต่างประเทศ 20 พ.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟว่า คณะกรรมการด้านการประเมินสถานภาพตัวประกันของรัฐบาลอิสราเอล... อ่านต่อ


ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ ก่อน 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 16:23 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ