ข่าวกระทรวงการต่างประเทศล่าสุด

ต่างประเทศ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ ๓๓

5 ส.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ ไทยมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน สหรัฐฯ ครั้งที่ 33 (33rd ASEAN US Dialogue) ผ่านระบบทางไกล ในวันที่ 5 สิงหาคม 2563... อ่านต่อ

ต่างประเทศ การบรรยายสรุปแก่คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙

31 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการบรรยายสรุปให้แก่คณะทูตและผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ... อ่านต่อ

ต่างประเทศ การประชุมทางไกลเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากประเทศเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

29 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมหารือทางไกล กับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยใน ๑๙ ประเทศเป้าหมาย โดยมีคณะจาก EEC เข้าร่วมด้วย... อ่านต่อ

ต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานขับเคลื่อนแผนย่อย Security/มีความมั่นคง

29 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนย่อยการบูรณาการด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ... อ่านต่อ

ต่างประเทศ ไทยร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒

29 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปคของไทย เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปค... อ่านต่อ

ต่างประเทศ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศศึกษาดูงานด้านการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ...

29 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

ต่างประเทศ การประชุมหารือทางไกลเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากประเทศเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก...

24 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสำนักงาน EEC จะจัดการประชุมหารือทางไกลกับเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทยใน ๑๙ ประเทศเป้าหมาย... อ่านต่อ

ต่างประเทศ การสัมมนา “ลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติ” สำหรับภาคเอกชนไทยเกี่ยวกับระบบการจัดซื...

23 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับ UNESCAP และฝ่ายจัดซื้อ จัดจ้าง สำนักงานใหญ่ UN จัดการสัมมนา “ลู่ทางและโอกาสทางธุรกิจกับสหประชาชาติ”... อ่านต่อ

ต่างประเทศ งานสัมมนาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาในกรอบอนุภูมิภาคภายใต้หัวข้อการหลอมรวมความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง...

22 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ นายสุนทร ชัยยินดีภูมิ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการสัมมนาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาในกรอบอนุภูมิภาคเรื่อง... อ่านต่อ

ต่างประเทศ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๒๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล

17 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน อินเดีย ครั้งที่ ๒๒ ร่วมกับนางวิชยา ฐากุร ซิงห์... อ่านต่อ

ต่างประเทศ ผลการหารือทางโทรศัพท์ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน

17 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต... อ่านต่อ

ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือร่วมกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (ฝ่ายกิจการตะวันออก)...

16 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือร่วมกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (ฝ่ายกิจการตะวันออก) ในการประชุม Co Chairs’ Meeting... อ่านต่อ

ต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุม APEC Focus Group ครั้งที่ ๑

16 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศร่วมกับศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

ต่างประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอุซเบ...

16 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ หารือผ่านระบบการประชุมทางไกลกับนายฟูรคาต ซิดิคอฟ... อ่านต่อ

ต่างประเทศ กรณีลูกเรือทหารอียิปต์ที่ติดเชื้อ COVID-19 ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของไทย

15 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น. อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกาได้เชิญนางลัยลา อะห์มัด บะฮาอุดดีน... อ่านต่อ

ต่างประเทศ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-อินเดีย ครั้งที่ ๒๒ ผ่านระบบการประชุมทางไกล วันที่ ๑๖ กรกฎาคม...

13 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานร่วมกับนางวิชยา ฐากุร ซิงห์ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (ฝ่ายกิจการตะวันออก)... อ่านต่อ

ต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศจับมือกับภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทยในอนุภูมิภ...

7 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานการหารือเพื่อกำหนดทิศทางการทูตเชิงเศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโ... อ่านต่อ

ต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศผนึกกำลังกับภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตร กระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประ...

2 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นเจ้าภาพจัดการหารือกับผู้แทนระดับสูงของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน และหน่วยงานพันธมิตร ได้แก่... อ่านต่อ

ต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีสารแสดงความยินดีถึงมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างปร...

1 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีสารแสดงความยินดีถึงมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี... อ่านต่อ

ต่างประเทศ นายกรัฐมนตรีมีสารแสดงความยินดีถึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี...

1 ก.ค. –กระทรวงการต่างประเทศ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารแสดงความยินดีถึงนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสครบรอบ ๔๕ ปี... อ่านต่อ


ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ ก่อน 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 14:10 น.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ