ข่าว กระทรวงการต่างประเทศ ล่าสุด

พิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับอินโดนี...

21 ม.ค. 63 13:29 น. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓ กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย... อ่านต่อ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุม UNSC Open Debate ณ สหประชาชาติ...

21 ม.ค. 63 13:29 น. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓ นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในประเทศมุสลิม ประจำปี...

21 ม.ค. 63 13:28 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ด้วยเมื่อวันที่ ๘ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดโครงการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในประเทศมุสลิม... อ่านต่อ

กรมการกงสุลจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ มกราคม...

20 ม.ค. 63 13:48 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป... อ่านต่อ

นิทรรศการแสดงภาพ“ศิลปะยึกยือ...ศิลปะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

16 ม.ค. 63 13:48 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นประธานเปิดนิทรรศการแสดงภาพ... อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ณ...

15 ม.ค. 63 13:21 น. –กระทรวงการต่างประเทศ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗... อ่านต่อ

การเตรียมการให้ความช่วยเหลือคนไทยในอิหร่านและอิรัก

10 ม.ค. 63 13:12 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ๑. วันนี้ (๙ ม.ค. ๒๕๖๒) กระทรวงการต่างประเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือในกรอบคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center RRC)... อ่านต่อ

การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มกราคม...

8 ม.ค. 63 14:46 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ด้วยกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจะจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่เพื่อให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป... อ่านต่อ

แถลงการณ์ของรัฐบาลไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ในอิรัก

7 ม.ค. 63 13:12 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ไทยติดตามเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่นำไปสู่การเพิ่มขึ้นของความตึงเครียดในอิรักอย่างใกล้ชิดด้วยความกังวลอย่างยิ่ง... อ่านต่อ

การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Thailand: The Greatest Story in Global Tourism...

2 ม.ค. 63 15:01 น. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศ ได้จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Thailand: The Greatest Story in Global Tourism... อ่านต่อ

การเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น

27 ธ.ค. 62 13:17 น. –กระทรวงการต่างประเทศ นายโทชิมิทสึ โมเทกิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นมีกำหนดเยือนไทยระหว่างวันที่ ๗ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ... อ่านต่อ

ภาคประชาสังคมและภาครัฐรวมพลังเป็นหนึ่ง ร่วมกันขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

27 ธ.ค. 62 13:17 น. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมคณะทำงานร่วมภาคประชาสังคมและภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่... อ่านต่อ

การประชุมหารือด้านการกงสุลไทย – สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๗ ณ นครเซี่ยงไฮ้...

26 ธ.ค. 62 13:15 น. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสรยุทธ ชาสมบัติ รองอธิบดีกรมการกงสุล และนายจาง หยาง รองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศจีน... อ่านต่อ

“นวดไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก

23 ธ.ค. 62 13:23 น. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้... อ่านต่อ

แถลงการประธานการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๔ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ...

17 ธ.ค. 62 13:44 น. –กระทรวงการต่างประเทศ 1. The 14th ASEM Foreign Ministers' Meeting (ASEM FMM14) took place on 15 16 December 2019 in Madrid under the theme: Asia and Europe: together for... อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-...

16 ธ.ค. 62 13:56 น. –กระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๕ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอ... อ่านต่อ

กระทรวงการต่างประเทศขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ แก่ประชาชน

16 ธ.ค. 62 13:55 น. –กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศขอมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๓ แก่ประชาชน โดยการเปิดบริการพิเศษด้านกงสุลเป็นของขวัญปีใหม่... อ่านต่อ

การจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่จังหวัดน่าน

16 ธ.ค. 62 13:54 น. –กระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไป (ไม่รวมหนังสือเดินทางทูต... อ่านต่อ

การประชุม Bali Democracy Forum ครั้งที่ ๑๒

12 ธ.ค. 62 13:45 น. –กระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๕ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุม Bali... อ่านต่อ

คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส มีกำหนดร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จใ...

12 ธ.ค. 62 13:45 น. –กระทรวงการต่างประเทศ คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส มีกำหนดร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทา... อ่านต่อ


ข่าวกระทรวงการต่างประเทศ ก่อน 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562 13:45 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ