ข่าวกระทรวงการคลังล่าสุด

กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการ “Ignite Finance” เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลา...

เศรษฐกิจ 19 ก.ค. –กระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังเปิดตัวโครงการ "Ignite Finance" เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการเงินระดับโลก ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2527... อ่านต่อ

รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลัง

เศรษฐกิจ 19 ก.ค. –กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 12 ก.ค. 67

เศรษฐกิจ 16 ก.ค. –กระทรวงการคลัง ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน มิ.ย. 67 ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 58.9 เนื่องจาก ความกังวลของผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจไทยที่ฟื้นตัวช้า... อ่านต่อ

การขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินนำส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

เศรษฐกิจ 16 ก.ค. –กระทรวงการคลัง การขยายระยะเวลาปรับลดอัตราเงินนาส่งเข้ากองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง... อ่านต่อ

โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ SMEs ของธนาคารออมสิน

เศรษฐกิจ 16 ก.ค. –กระทรวงการคลัง โครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ SMEs ของธนาคารออมสิน นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 5 ก.ค. 67

เศรษฐกิจ 9 ก.ค. –กระทรวงการคลัง เครื่องชี้เศรษฐกิจรายสัปดาห์ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน มิ.ย. 67 อยู่ที่ร้อยละ 0.6 ต่อปี ลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ร้อยละ 1.5... อ่านต่อ

รายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลั...

เศรษฐกิจ 5 ก.ค. –กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช... อ่านต่อ

"เผ่าภูมิ ชูโมเดล "SEFI" เจาะพื้นที่เมืองรองลงถึงระดับตำบล ด้วยข้อมูล 88 ด้าน 6 มิติ บนเวที World...

เศรษฐกิจ 3 ก.ค. –กระทรวงการคลัง ดร. เผ'ภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช'วยว'การกระทรวงการคลัง ปาฐกถาเปAดงาน BUnlocking the Growth Potential of Secondary CitiesY ซึ่งจัดโดย World Bank... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 28 มิ.ย. 67

เศรษฐกิจ 2 ก.ค. –กระทรวงการคลัง เครื่องชี้เศรษฐกิจรายสัปดาห์ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ค. 67 หดตัวที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี เนื่องจากผลผลิตที่หดตัว ต่อเนื่อง ได้แก่... อ่านต่อ

ดุลการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ...

เศรษฐกิจ 1 ก.ค. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 23/2567 วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ดุลการคลังภาครัฐบาลตามระบบสถิติเพื่อการศึกษาวิเคราะห์นโยบายการคลัง (สศค. หรือ GFS)... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคเดือนพฤษภาคม 2567

เศรษฐกิจ 27 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคเดือนพฤษภาคม 2567 เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนพฤษภาคม 2567 มีปัจจัยสนับสนุนจากการท่องเที่ยวในทุกภูมิภาค... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เศรษฐกิจ 27 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจาเดือนพฤษภาคม 2567 "สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเดือนพฤษภาคม 2567 ขยายตัวในภาคการท่องเที่ยว การส่งออกสินค้า และภาคการเกษตร อย่างไรดี... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 21 มิ.ย. 67

เศรษฐกิจ 26 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง เครื่องชี้เศรษฐกิจรายสัปดาห์ ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือน พ.ค. 67 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่ ร้อยละ 7.4 ต่อปี เนื่องจากดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม... อ่านต่อ

รายงานความคืบหน้าประจาสัปดาห์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลั...

เศรษฐกิจ 26 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าประจาสัปดาห์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 14 มิ.ย. 67

เศรษฐกิจ 20 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง Executive Summary 1 1 ? ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน พ.ค. 67 หดตัวที่ร้อยละ 8.3 ต่อปี เนื่องจากจากความเข้มงวดของสถาบันการเงินในการปล่อยสินเ... อ่านต่อ

รายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลั...

เศรษฐกิจ 14 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าประจาสัปดาห์ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของกระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช... อ่านต่อ

มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

เศรษฐกิจ 12 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง มาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 7 มิ.ย. 67

เศรษฐกิจ 11 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง เครื่องชี้เศรษฐกิจรายสัปดาห์ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน พ.ค. 67 เพิ่มขึ้นที่ร้อยละ 1.5 ต่อปี เนื่องจากการสูงขึ้น ของราคาสินค้ากลุ่มพลังงานเป็นหลัก... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 31 พ.ค. 67

เศรษฐกิจ 5 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง Macro Weekly Review Last updated 3 1 May 2024 FPO Executive Summary 1 1 ? ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน เม.ย. 67 ขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 ต่อปี... อ่านต่อ

ประมาณการเศรษฐกิจไทย ประจำไตรมาสที่ 2/2567

เศรษฐกิจ 5 มิ.ย. –กระทรวงการคลัง ประมาณการ ประจำ ไตรมาสที่ 2/2567 THAILAND'S ECONOMIC OUTLOOK Quarter 2/2024 สารบัญ ประมาณการเศรษฐกิจไทย บทสรุปผู้บริหาร ประมาณการเศรษฐกิจไทย ปี 2567... อ่านต่อ


ข่าวกระทรวงการคลัง ก่อน 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 14:01 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ