ข่าวกระทรวงการคลังล่าสุด

เศรษฐกิจ มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม...

7 เม.ย. –กระทรวงการคลัง นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาภาครัฐได้เร่งออกมาตรการเพื่อดูแลผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจ... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2563

7 เม.ย. –กระทรวงการคลัง Indicators this week หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.พ. 63 มีจำนวนทั้งสิ้น 7,027,912 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 41.4 ของ GDP... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 23.4 ล้านรายเปลี่ยนเวลาเปิดรับลงทะเบียนและเปิด...

3 เม.ย. –กระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2563

31 มี.ค. –กระทรวงการคลัง Indicators this week มูลค่าการส่งออกในเดือน ก.พ. 63 หดตัวที่ร้อยละ 4.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน มูลค่าการนำเข้าในเดือน ก.พ. 63 หดตัวที่ร้อยละ 4.3... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) มีผู้ลงทะเบียนแล้ว 19.8 ล้านราย

30 มี.ค. –กระทรวงการคลัง ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า จากการเปิดรับลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ที่เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI)...

30 มี.ค. –กระทรวงการคลัง “ดัชนี RSI เดือนมีนาคม 2563 ชี้ผลสำรวจแนวโน้มอนาคตเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 :... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

30 มี.ค. –กระทรวงการคลัง “เศรษฐกิจภูมิภาคเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ทุกภูมิภาคได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

30 มี.ค. –กระทรวงการคลัง “เศรษฐกิจไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีสัญญาณชะลอตัวจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID 19)... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ไม่ต้องไปที่ธนาคาร สามารถลงทะเบียนเองและใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่แล้ว...

27 มี.ค. –กระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า การลงทะเบียนรับสิทธิตาม มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน)... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ...

26 มี.ค. –กระทรวงการคลัง มาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบ หรือผู้ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID 19)... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

26 มี.ค. –กระทรวงการคลัง นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ มาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่...

24 มี.ค. –กระทรวงการคลัง นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563

24 มี.ค. –กระทรวงการคลัง Indicators this week ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม (TISI) เดือน ก.พ. 63 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 90.2 จากระดับ 92.2 ในเดือนก่อนหน้า... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์...

23 มี.ค. –กระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 5 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กุมภาพันธ์...

23 มี.ค. –กระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 5... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2563

17 มี.ค. –กระทรวงการคลัง Indicators this week ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยโดยรวมของ ม.หอการค้าไทย ในเดือน ก.พ. 63 ปรับตัวลดลงจากระดับ 54.9 ในเดือนก่อน... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2563

10 มี.ค. –กระทรวงการคลัง Indicators this week หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ม.ค. 63 อยู่ที่ร้อยละ 41.3 ของ GDP ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ก.พ. 63 หดตัวที่ ร้อยละ... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ 2563

3 มี.ค. –กระทรวงการคลัง Indicators this week มูลค่าการส่งออกในเดือน ม.ค. 63 ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 3.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน มูลค่าการนำเข้าในเดือน ม.ค. 63 หดตัวอยู่ที่ร้อยละ... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมกราคม 2563

27 ก.พ. –กระทรวงการคลัง “เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2563 มีสัญญาณที่ดีขึ้นจากภาคการส่งออกสินค้า และการบริโภคภาคเอกชนในหมวดสินค้าคงทน... อ่านต่อ

เศรษฐกิจ ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วง 4 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - มกราคม...

26 ก.พ. –กระทรวงการคลัง นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 4... อ่านต่อ


ข่าวกระทรวงการคลัง ก่อน 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 15:05 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ