ข่าวกระทรวงการคลังล่าสุด

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

เศรษฐกิจ 28 ก.พ. –กระทรวงการคลัง ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค1 (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคเดือนมกราคม 2567

เศรษฐกิจ 28 ก.พ. –กระทรวงการคลัง ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคเดือนมกราคม 2567 เศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมกราคม 2567 มีปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน ในภาคใต้ และภาคเหนือ... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนมกราคม 2567

เศรษฐกิจ 28 ก.พ. –กระทรวงการคลัง ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจาเดือนมกราคม 2567 "สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเดือนมกราคม 2567 มีสัญญาณปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของภาคการท่องเที่ยว... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 9 ก.พ. 67

เศรษฐกิจ 12 ก.พ. –กระทรวงการคลัง Executive Summary 1 1 ? อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ม.ค. 67 ลดลงที่ร้อยละ 1.1 ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน ขยายตัวร้อยละ 0.5 ต่อปี ?... อ่านต่อ

ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม - ธันวาคม...

เศรษฐกิจ 9 ก.พ. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 3/2567 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ฐานะการคลังของรัฐบาลในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม ธันวาคม 2566) นายพรชัย ฐีระเวช... อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระ...

เศรษฐกิจ 9 ก.พ. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 10/2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 การประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ... อ่านต่อ

การหารือระหวางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง(นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์)...

เศรษฐกิจ 6 ก.พ. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 9/2567 วันที่ 6 กุมภาพันธ 2567 การหารือระหวางรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายจุลพันธ อมรวิวัฒน)... อ่านต่อ

4 เทรนด์ท้าทายเศรษฐกิจและธุรกิจไทยหากไม่เร่งปรับตัว เสี่ยงเติบโตชะลอลง

เศรษฐกิจ 5 ก.พ. –กระทรวงการคลัง o การเติบโตของเศรษฐกิจไทยพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวในสัดส่วนสูง สะท้อนจากสัดส่วนการส่งออกสินค้าและบริการต่อขนาดเศรษฐกิจที่มากถึง 66%... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม 2567

เศรษฐกิจ 5 ก.พ. –กระทรวงการคลัง ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค(Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนมกราคม 2567... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคเดือนธันวาคม 2566

เศรษฐกิจ 5 ก.พ. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 2/2567 วันที่ 29 มกราคม 2567 ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคเดือนธันวาคม 2566 เศรษฐกิจภูมิภาคเดือนธันวาคม 2566 ในภาคเหนือ... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนธันวาคม 2566

เศรษฐกิจ 5 ก.พ. –กระทรวงการคลัง ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจาเดือนธันวาคม 2566 "สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในเดือนธันวาคม 2566 มีสัญญาณชะลอตัวจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึง... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 26 ม.ค. 67

เศรษฐกิจ 29 ม.ค. –กระทรวงการคลัง Macro Weekly Review Last updated 26 Jan 2024 FPO Executive Summary 1 1 ? ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม ในเดือน ธ.ค. 66 ลดลงร้อยละ 2.4 ต่อปี และดัชนีราคา... อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุม Asian Financial Forum (AFF) ครั้งที่ 17...

เศรษฐกิจ 26 ม.ค. –กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเข้าร่วมการประชุม Asian Financial Forum (AFF) ครั้งที่ 17 ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนพื้นฐาน... อ่านต่อ

ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 และ 2567"เศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 ต่อปี...

เศรษฐกิจ 24 ม.ค. –กระทรวงการคลัง ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2566 และ 2567"เศรษฐกิจไทยปี 2566 คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.8 ต่อปี และขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ต่อปี ในปี 2567... อ่านต่อ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮองกง เพื่อเข้าร่วมการประชุม Asian...

เศรษฐกิจ 24 ม.ค. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 3/2567 วันที่ 23 มกราคม 2567 รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังมีกำหนดเดินทางเยือนเขตบริหารพิเศษฮองกง เพื่อเขารวมการประชุม Asian Financial Forum... อ่านต่อ

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โดยบริษัทร่วมทุนระหว่าง SFIs และ บบส. (JV AMC)...

เศรษฐกิจ 9 ม.ค. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 2/2567 วันที่ 9 มกราคม 2567 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้โดยบริษัทร่วมทุนระหว่าง SFIs และ บบส. (JV AMC)... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 5 ม.ค. 67

เศรษฐกิจ 8 ม.ค. –กระทรวงการคลัง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ธ.ค. 66 ลดลงที่ร้อยละ 0.8 ต่อปี และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวร้อยละ 0.6 ต่อปี ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ธ.ค. 66... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 28 ธ.ค. 66

เศรษฐกิจ 3 ม.ค. –กระทรวงการคลัง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน พ.ย. 66 หดตัวร้อยละ 4.7 ต่อปี ? ปริมาณการจาหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศในเดือน พ.ย. 66 หดตัว ร้อยละ... อ่านต่อ

มาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย

เศรษฐกิจ 2 ม.ค. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 1/2567 วันที่ 2 มกราคม 2567 มาตรการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการใช้จ่าย นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า... อ่านต่อ

ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม – พฤศจิกายน...

เศรษฐกิจ 28 ธ.ค. –กระทรวงการคลัง ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 2 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม พฤศจิกายน 2566) นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง... อ่านต่อ


ข่าวกระทรวงการคลัง ก่อน 28 ธันวาคม พ.ศ. 2566 14:29 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ