ข่าวกระทรวงการคลังล่าสุด

เริ่มใช้จ่ายวันแรกสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือและได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่...

เศรษฐกิจ 16:24น. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 161/2565 วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เริ่มใช้จ่ายวันแรกสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรอบสิทธิคงเหลือและได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 นายพรชัย ฐีระเวช... อ่านต่อ

โครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คะแนนระดับ “ดีมาก...

เศรษฐกิจ 30 ก.ย. –กระทรวงการคลัง โครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มกาลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้คะแนนระดับ "ดีมาก (A)" จากการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้ พ.ร.ก.... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม 2565

เศรษฐกิจ 29 ก.ย. –กระทรวงการคลัง ภาวะเศรษฐกิจการคลังภูมิภาคประจำเดือนสิงหาคม 2565 เศรษฐกิจภูมิภาคในเดือนสิงหาคม 2565 ขยายตัวได้ดีในเกือบทุกภูมิภาคโดยได้รับปัจจัยสนับสนุน... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนกันยายน 2565

เศรษฐกิจ 29 ก.ย. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 155/2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนกันยายน... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนสิงหาคม 2565

เศรษฐกิจ 29 ก.ย. –กระทรวงการคลัง ภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนสิงหาคม 2565 "เศรษฐกิจไทยในเดือนสิงหาคม 2565 ได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการบริโภคภาคเอกชน ภาคการท่องเที่ยว และภาคการส่งออก... อ่านต่อ

การประชุมหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกับนาย Masatsugu Asakawa...

เศรษฐกิจ 29 ก.ย. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 156/2565 วันที่ 29 กันยายน 2565 การประชุมหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กับนาย Masatsugu Asakawa ประธานธนาคารพัฒนาเอเชีย... อ่านต่อ

แนวทางการแก้ไขข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

เศรษฐกิจ 26 ก.ย. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 151/2565 วันที่ 26 กันยายน 2565 แนวทางการแก้ไขข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ นายพรชัย ฐีระเวช... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 23 ก.ย. 65

เศรษฐกิจ 26 ก.ย. –กระทรวงการคลัง ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือน ส.ค. 65หดตัวที่ร้อยละ 3.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมขยายตัวที่ร้อยละ... อ่านต่อ

โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เปิดสิทธิคงเหลือให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่ ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน...

เศรษฐกิจ 21 ก.ย. –กระทรวงการคลัง โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เปิดสิทธิคงเหลือให้ประชาชนลงทะเบียนรอบใหม่ ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 นายพรชัย ฐีระเวช... อ่านต่อ

ครม. เห็นชอบขยายเวลาขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่ 3 ออกไปอีก 6 เดือน...

เศรษฐกิจ 20 ก.ย. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 143/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565 ครม. เห็นชอบขยายเวลาขึ้นอัตราภาษีความหวานตามปริมาณน้ำตาลระยะที่ 3 ออกไปอีก 6 เดือน... อ่านต่อ

แนวทางการแก้ไขข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

เศรษฐกิจ 19 ก.ย. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 142/2565 วันที่ 19 กันยายน 2565 แนวทางการแก้ไขข้อมูลของผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ นายพรชัย ฐีระเวช... อ่านต่อ

ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพรุ่งนี้

เศรษฐกิจ 14 ก.ย. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 136/2565 วันที่ 13 กันยายน 2565 ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 เร่งใช้จ่ายครั้งแรกภายในวันพรุ่งนี้ นายพรชัย ฐีระเวช... อ่านต่อ

ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี...

เศรษฐกิจ 12 ก.ย. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 134/2565 วันที่ 12 กันยายน 2565 ความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ณ วันที่ 12 กันยายน 2565 นายพรชัย... อ่านต่อ

โครงการคนละครึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทนวัตกรรมการบริการ

เศรษฐกิจ 12 ก.ย. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 133/2565 วันที่ 12 กันยายน 2565 โครงการคนละครึ่งได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 ประเภทนวัตกรรมการบริการ นายพรชัย ฐีระเวช... อ่านต่อ

ความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 และขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัต...

เศรษฐกิจ 7 ก.ย. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 129/2565 วันที่ 7 กันยายน 2565 ความคืบหน้าการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 และขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าปฏิบัติตามหลักเกณ... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 2 ก.ย. 65

เศรษฐกิจ 6 ก.ย. –กระทรวงการคลัง ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.ค. 65ขยายตัวที่ร้อยละ 6.4ต่อปีปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน ก.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ... อ่านต่อ

การใช้สิทธิ 4 วันแรกของมาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่...

เศรษฐกิจ 5 ก.ย. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 125/2565 วันที่ 5 กันยายน 2565 การใช้สิทธิ 4 วันแรกของ มาตรการรักษาระดับการบริโภคภายในประเทศ ปี 2565 ระยะที่ 2 นายพรชัย ฐีระเวช... อ่านต่อ

1 กันยายน 2565 เริ่มใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแ...

เศรษฐกิจ 29 ส.ค. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 116/2565 วันที่ 29 สิงหาคม 2565 1 กันยายน 2565 เริ่มใช้จ่ายโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ... อ่านต่อ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค ประจำเดือนสิงหาคม 2565

เศรษฐกิจ 29 ส.ค. –กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 115/2565 วันที่ 29 สิงหาคม 2565 ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thailand Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจำเดือนสิงหาคม... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 11 ส.ค. 65

เศรษฐกิจ 11 ส.ค. –กระทรวงการคลัง Executive Summaryดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ก.ค. 65 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ ระดับ 42.4 จากระดับ 41.6 ของเดือนก่อน ?... อ่านต่อ


ข่าวกระทรวงการคลัง ก่อน 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 14:35 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ