ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 22 มี.ค. 2561

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday March 22, 2018 07:01 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is March 22, 2018
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.75  27.75 27.75  27.75  27.75  27.75 27.75  27.75  27.75
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   25.24  25.24 25.24  25.24  25.24    - 25.24  25.24  25.24
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   20.34  20.34   -    -    -    -   -  20.34  20.34
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   27.48  27.48 27.58  27.48  27.48  27.48 27.48  27.48  27.48
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.86    -   -    -  35.31    - 35.36  34.86  34.86
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        26.99  26.99 26.99  26.69  26.99  26.99 26.99  26.99  26.99
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.99  30.86 30.86  30.86  30.86    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        22-Mar 22-Mar 21-Mar 22-Mar  22-Mar 22-Mar 22-Mar 22-Mar 22-Mar

NGV (Baht/Kg)              13.57
                    16-Mar
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   oil   gas  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ