ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 25 มี.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ Monday March 25, 2019 07:36 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is March 25, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   28.85  28.85 28.85  28.85  28.85  28.85 28.85  28.85  28.85
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   25.84  25.84 26.24  25.84  25.84    - 25.84  25.84  25.84
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   20.64  20.64   -    -    -    -   -  20.64    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   28.58  28.58 28.58  28.58  28.58  28.58 28.58  28.58  28.58
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       36.26    -   -    -  36.71    - 36.76  36.56    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        27.29  27.29 27.29  27.29  27.29  27.29 27.29  27.29  27.29
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            30.89  31.16 31.35  31.35  31.35    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              22.29  22.29   -    -    -    - 22.29  22.29    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        16-Mar 16-Mar 16-Mar 16-Mar  16-Mar 16-Mar 16-Mar 16-Mar 16-Mar

NGV (Baht/Kg)              16.44
                    16-Feb
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   gas   oil  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ