ข่าวอินโฟเควสท์
17:05 ราคาขายมันสำปะหลังในประเทศ ประจำวันที่ 19 ก.ย. 2561   ชนิด ราคา (บาท) มันสำปะหลัง แป้ง 25%/กก. 2.75 2.95 มันเส้น/100 กก. ส่งมอบ ณ คลังสินค้าเขต…
17:03 BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)   หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา (พันบาท) (บาท) ABM 7,529,901 7,831.10 1…
17:03 BIG LOT: วันนี้ TCAP มูลค่าสูงสุด 423.83 ลบ.ราคาเฉลี่ย 53.31 บ./หุ้น   พบ TCAP มีมูลค่าสูงสุด 423.83 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 53.31 บาท รายงานห…
17:00 ราคาปิดเทรดวันแรก Call DW อ้างอิง AOT, BCH, CHG, STEC, IRPC ขายโดย MACQ   BCH28C1902A ปิดเทรดวันแรกที่ 0.31 บาท ลดลง 0.69 บาท ( 69%) จากราคาอ้า…

ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- จันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 15:34:59 น.
ตารางราคาเกษตรกรขายได้ ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี
(สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 15 - 21 มิถุนายน 2561)

หน่วย : บาท/ กก.

รายการ                         ราคาเกษตรกรขายได้                  ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ         ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี

สัปดาห์ที่แล้ว  สัปดาห์นี้  +เพิ่ม-ลด    สัปดาห์ที่แล้ว     สัปดาห์นี้     +เพิ่ม-ลด   สัปดาห์ที่แล้ว   สัปดาห์นี้   +เพิ่ม-ลด

เส้นไหม เกรด 1                           1,658   1,650        -

เส้นไหม เกรด 2                           1,275   1,275        -

เส้นไหม เกรด 3                           1,141   1,141        -

สัตว์มีชีวิต

สุกร (ฟาร์ม)                              56.96   56.62    -0.34        59.50      59.50           -           -        -         -

โค *พันธุ์ลูกผสม                            89.88   90.46     0.58            -                                  -        -         -

กระบือ                                   71.76   71.58    -0.18            -          -           -           -        -         -

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ                              34.46   34.07    -0.39        31.50      31.50           -           -        -         -

สัตว์ชำแหละ
เนื้อสุกรทั้งตัว

ไก่สด                                                                  42.50      42.50           -           -        -         -

ผลิตภัณฑ์จากสัตว์

ไข่ไก่ (คละ) ร้อยฟองละ                      2.78    2.78        -         3.11       3.11           -           -        -         -

ไข่เป็ด (คละ) ร้อยฟองละ                     3.27    3.25    -0.02         3.40       3.40           -           -        -         -

สัตว์น้ำ

ปลาช่อน (กลาง)                           85.87   86.27    +0.40       120.00     120.00       ทรงตัว

ปลาดุก                                   36.33   36.33    ทรงตัว        80.00      80.00       ทรงตัว

ปลาทู (กลาง)                             80.18   77.33    -2.85        85.00      85.00       ทรงตัว

กุ้งกุลาดำ (51-60 ตัว/กก.)                      -       -        -            -          -           -

ปลาหมึกกระดอง                           179.00  179.00    ทรงตัว       200.00        200       ทรงตัว

กุ้งขาวแวนนาไม (51-60 ตัว/กก.)            137.63  141.96    +4.33       136.67     140.00       +3.33

ผลิตผลเกษตรอื่น ๆ
ยางแผ่นดิบชั้น 1
ยางแผ่นดิบ ชั้น 3
ยางแผ่นรมควันชั้น 1
ยางแผ่นรมควันชั้น 3
สารกาแฟคละ
แป้งมันสำปะหลังละเอียดอย่างดี
มันเส้น
มันอัดเม็ดแข็ง
มันพืชและสัตว์
น้ำมันปาล์มดิบ
อาหารสัตว์

ปลาป่นโปรตีน 60 % ขึ้นไป                                                  32.00      32.00       ทรงตัว

ปลาป่นโปรตีนต่ำกว่า 60%                                                   32.00      32.00       ทรงตัว

กากถั่วเหลืองในประเทศ
1/ สำหรับยางพาราเป็นราคาประมูลยางแผ่นดิบ ณ ตลาดหาดใหญ่
2/ ราคากุ้งกุลาดำขนาด 60 ตัว/กก. ณ ตลาดกลางสมุทรสาคร
3/ ราคากุ้งขาวแวนนาไม ณ ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร (ขนาด 70 ตัว/กก.)
ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร ประจำวันที่ ( 15 - 21 มิถุนายน 2561 )
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง