ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมล่าสุด

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนธันวาคมและภาพรวมปี 2566

เศรษฐกิจ 29 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัว อัตราเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มชะลอตัว ปัจจัยกดดัน ปัจจัยสนับสนุน ล้านดอลลาร์สหรัฐ,... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนธันวาคม 2566

เศรษฐกิจ 29 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม GDP 2.6 1.8 1.5 N/A 2.7 3.7 GDP การผลิต อุตสาหกรรม 3.0 3.0 4.0 N/A 2.0 3.0 MPI 3.7 5.5 6.3 5.1 2.0 3.0 สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2566

เศรษฐกิจ 29 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนธันวาคม 2566 สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม Indicators 2565 2566 2565 2566 %YoY Year Year ธ.ค.... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนธันวาคม 2566...

เศรษฐกิจ 15 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ฐานเฉลี่ยปี 2559 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล ฐานเฉลี่ยปี 2559 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล ธันวาคม 2566 * "ดัชนี... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนธันวาค...

เศรษฐกิจ 15 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

สศอ.เผย ดัชนี MPI เดือน ธ.ค. 2566 หดตัวร้อยละ 6.27 ฉุดทั้งปี 2566 หดตัวร้อยละ...

เศรษฐกิจ 1 ก.พ. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผย ดัชนี MPI เดือน ธ ค . 2566 หดตัวร้อยละ 6 27 ฉุดทั้ง ปี 2566 หดตัวร้อยละ 5.1 1 ลุ้นการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว หนุนดัชนี หลังจากนี้... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2566

เศรษฐกิจ 25 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2566 สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม Indicators 2564 2565 2565 2566 %YoY Year Year พ.ย.... อ่านต่อ

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2566

เศรษฐกิจ 15 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัว อัตราเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มชะลอ ตัว ปัจจัยกดดัน ปัจจัยสนับสนุน ล้านดอลลาร์สหรัฐ ,... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤศจิกายน 2566

เศรษฐกิจ 15 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 2566 ประมาณการ Q1 Q2 Q3 2566 2567 GDP 2.6 1.8 1.5 2.5 2.7 3.7 GDP การผลิต อุตสาหกรรม 3.0 3.0 4.0 3.0 2.0 3.0 MPI 3.70 5.51 6.27 4.8 2.0 3.0... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนพฤศจิกายน 2566...

เศรษฐกิจ 4 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ฐานเฉลี่ยปี 2559 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล พฤศจิกายน 2566 * "ดัชนี (*)" "อัตราการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (%)"... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนพฤศจิก...

เศรษฐกิจ 4 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

สศอ. เปิดตัวแอป Eco Sticker หวังให้ ปชช. เข้าถึงข้อมูลรถได้สะดวกทุกที่...

เศรษฐกิจ 3 ม.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดตัวแอปพลิเคชัน ECO Sticker รถยนต์และรถจักรยานยนต์ หวังยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศไทย... อ่านต่อ

สศอ.เผย ดัชนี MPI เดือน พ.ย. 2566 หดตัวร้อยละ 4.71 และ 11 เดือนแรกหดตัวร้อยละ 5.01...

เศรษฐกิจ 28 ธ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผย ดัชนี MPI เดือน พ ย . 2566 หดตัวร้อยละ 4.71 และ 11 เดือนแรกหดตัวร้อยละ 5. 01 ลุ้นการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมกลับมาขยายตัว หนุนดัชนีอุตฯ... อ่านต่อ

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2566

เศรษฐกิจ 25 ธ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เศรษฐกิจโลกและประเทศคู่ค้า ชะลอตัวต่อเนื่อง ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ การท่องเที่ยวในประเทศฟื้นตัว อัตราเงินเฟ้อของประเทศคู่ค้ามีแนวโน้มชะลอ ตัว... อ่านต่อ

สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคม 2566

เศรษฐกิจ 25 ธ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (%YOY) 2566 ประมาณการ Q1 Q2 Q3 2566 2567 GDP 2.6 1.8 1.5 2.5 2.7 3.7 GDP การผลิต อุตสาหกรรม 3.0 3.0 4.0 3.0 2.0 3.0 MPI 3.70 5.51 6.27 4.8 2.0 3.0... อ่านต่อ

รายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมปี 2566 และแนวโน้มปี 2567

เศรษฐกิจ 25 ธ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สารบัญ สารบัญ หน้า บทสรุปผู้บริหาร บทสรุปผู้บริหาร 3 ส่วนที่ ส่วนที่ 1 ภาพรวมเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทย ปี... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566

เศรษฐกิจ 25 ธ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 1 ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนตุลาคม 2566 สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม Indicators 2564 2565... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนตุลาคม 2566...

เศรษฐกิจ 15 ธ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ตัวเลขดัชนีของเดือน พฤศจิกายน 2565 เป็นข้อมูลเบื้องต้น ฐานเฉลี่ยปี 2559 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล ฐานเฉลี่ยปี 2559... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนตุลาคม...

เศรษฐกิจ 15 ธ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

“รมว.พิมพ์ภัทรา”เร่งเครื่อง หลังถกประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้านัดแรก...

เศรษฐกิจ 15 ธ.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เร่งเครื่อง หลังถกประชุมคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้านัดแรก ดัน ส่งเสริมการลงทุ นกว่า 359359,000 คัน ต่อ ปี พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล"... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก่อน 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 13:41 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ