ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมล่าสุด

สรุปสถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม ปี 2564

เศรษฐกิจ 20 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวร้อยละ 28.24 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ อาวุธ รถถัง... อ่านต่อ

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2564

เศรษฐกิจ 20 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 5.1 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนกรกฎาคม 2564

เศรษฐกิจ 20 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนกรกฎาคม 2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวร้อยละ 5.1... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนกรกฎาค...

เศรษฐกิจ 20 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนกรกฎาคม 2564...

เศรษฐกิจ 20 ก.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรกฎาคม 2564 * "ดัชนี (*)" "อัตราการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (%)" "อัตราการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน (%)"... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน 2564

เศรษฐกิจ 30 ส.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวร้อยละ 17.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน... อ่านต่อ

สุริยะ เผย ผู้ประกอบการอุตฯไบโอ เดินหน้าลงทุนเฉียด 1.5 แสนล้านบาท เพิ่มประเภทโรงงาน...

เศรษฐกิจ 24 ส.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สุริยะ เผย ผู้ประกอบการอุตฯไบโอ เดินหน้าลงทุนเฉียด 1.5 แสนล้านบาท เพิ่มประเภทโรงงาน เสริมมาตรการสร้างแรงจูงใจ สนับสนุนอุตสาหกรรมไบโอ กระตุ้น GDP... อ่านต่อ

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนและครึ่งปีแรกของปี 2564

เศรษฐกิจ 18 ส.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) เดือนมิถุนายนขยายตัวร้อยละ 44.23 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม... อ่านต่อ

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน และภาพรวมครึ่งปีแรก...

เศรษฐกิจ 18 ส.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายน 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 17.6 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนมิถุนายน 2564...

เศรษฐกิจ 18 ส.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ฐานเฉลี่ยปี 2559 และเป็นดัชนีที่ยังไม่ได้ปรับผลกระทบของฤดูกาล มิถุนายน 2564 * ดัชนี (*) อัตราการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (%)... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนมิถุนา...

เศรษฐกิจ 18 ส.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

ก.อุตฯ แถลงดัชนีอุตฯ มิ.ย. 64 บวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ชี้เศรษฐกิจโลก คู่ค้าสำคัญฟื้นตัว...

เศรษฐกิจ 30 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก.อุตฯ แถลงดัชนีอุตฯ มิ.ย. 64 บวกต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 ชี้เศรษฐกิจโลก คู่ค้าสำคัญฟื้นตัว ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัว การนำเข้าสินค้าทุนวัตถุดิบฯ... อ่านต่อ

ก.อุตฯ ดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ตั้งเป้าไทยเป็นผู้นำในอาเซียน สศอ. เผยคืบหน้าเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัต...

เศรษฐกิจ 21 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ตั้งเป้าพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติระยะยาว ให้ประเทศไทยเป็นผู้นำการผลิต การใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในอาเซียน... อ่านต่อ

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม ปี 2564

เศรษฐกิจ 20 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ) ขยายตัวร้อยละ 58.63 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคำ อาวุธ รถถัง... อ่านต่อ

สรุปสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2564

เศรษฐกิจ 20 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2564 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ 25.8 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน... อ่านต่อ

ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เดือนพฤษภาคม 2564

เศรษฐกิจ 20 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนพฤษภาคม 2564 เมื่อพิจารณาจากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ขยายตัวร้อยละ 25.8 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน... อ่านต่อ

สถานการณ์ทั่วไปของอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทย(ตัวเลขดัชนีของเดือนพฤษภาคม 2564...

เศรษฐกิจ 20 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม พฤษภาคม 2564 * ดัชนี (*) อัตราการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับเดือนก่อน (%) อัตราการเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับ เดือนเดียวกันของปีก่อน (%) ดัชนีผลผลิต... อ่านต่อ

การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต,ดัชนีการส่งสินค้า,ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลังฯ(ตัวเลขดัชนีของเดือนพฤษภาค...

เศรษฐกิจ 20 ก.ค. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงของดัชนีผลผลิต, ดัชนีการส่งสินค้า, ดัชนีสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, อัตราส่วนสินค้าสำเร็จรูปคงคลัง, ดัชนีแรงงานอุตสาหกรรม,... อ่านต่อ

ก.อุตฯ เผยดัชนีอุตฯ พ.ค. 64 เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.84 บวกสูงสุดในรอบ 5 ปี 5 เดือนแรกขยายตัวร้อยละ 7.97...

เศรษฐกิจ 28 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 5 เดือนแรกขยายตัวร้อยละ 7.97 การออกส่งรวมขยายตัวร้อยละ 41.59 สูงสุดในรอบ 11 ปี ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 63.03 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)... อ่านต่อ

สถานการณ์การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมเดือนเมษายน ปี 2564

เศรษฐกิจ 21 มิ.ย. –สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมษายน 2564 การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา) ขยายตัวร้อยละ 33.5 เมื่อเทียบกับเดือน เดียวกันของปีก่อน โดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม (ไม่รวมทองคา... อ่านต่อ


ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ก่อน 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 14:22 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ