ชาวหลักสี่แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ก. รอบแรกภายใน 28 ก.ค.นี้

ข่าวทั่วไป Tuesday July 24, 2007 13:11 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--กทม.
น.ส.อมรรัตน์ กฤตยานวัช ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งเขตหลักสี่ ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตหลักสี่ ใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2550 เวลา 08.00-15.00 น. ต้องไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งรอบแรกต่อนายทะเบียน ณ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหลักสี่ ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 7 วัน คือภายในวันที่ 28 ก.ค.50 ทั้งนี้ หากท่านไม่ไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะทำให้เสียสิทธิทางการเมือง 6 ประการ ตามที่กฎหมายกำหนดได้แก่ 1.สิทธิในการยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2.สิทธิในการร้องคัดค้านการเลือกตั้ง กำนัน — ผู้ใหญ่บ้าน 3.สิทธิรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 4.สิทธิรับสมัครเลือกตั้งเป็น กำนัน — ผู้ใหญ่บ้าน 5.สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่น และ 6.สิทธิในการถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้เขตฯ ได้จัดส่งหนังสือไปยังเจ้าบ้านในพื้นที่ จำนวน 44,987 ครัวเรือนเพื่อแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก. ในแต่ละครัวเรือนและไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยพร้อมเพรียงกัน “มีชื่อ มีสิทธิ มีบัตร กากบาท (X) เบอร์เดียว” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหลักสี่ ชั้น 1 โทร. 0 2576 1362
สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ก.เขตหลักสี่ ใหม่ครั้งนี้ มีจำนวน 84,612 ราย จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 118 หน่วย มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ก. รวม 3 รายได้แก่ หมายเลข 1 น.ส.อภิญญา สุนทรสาธิต หมายเลข 2 นายโยธิน เจริญไพฑูรย์ และหมายเลข 3 น.ส.เรณุมาศ อิศรภักดี อนึ่ง หากท่านพบเห็นการกระทำฝ่าฝืนใดๆ ขอได้โปรดรีบแจ้งไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) โทร. 0 2612 4144-6

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ