การบินไทย จัดงานแถลงข่าวการบินไทยแนะนำบริการ E&M Service

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 11:58:45 น.
กรุงเทพฯ--28 ก.พ.--การบินไทย

ด้วยบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการแถลงข่าวแนะนำบริการ E&M Service ซึ่งเป็นบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และความรวดเร็ว ในการให้บริการแก่ผู้โดยสาร ในด้านการจองบัตรโดยสาร การตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน ตารางการบิน การเช็คอิน การขนส่งสินค้า ทัวร์เอื้องหลวง รายการสะสมไมล์ ฯลฯ โดยจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้นล่าง อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

ในการนี้ บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนร่วมถ่ายภาพทำข่าว ในงานแถลงข่าวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดี

กำหนดการ
งานแถลงข่าวการบินไทยแนะนำบริการ E&M Service
วันที่ 2 มีนาคม 2554
ณ บริเวณห้องโถง ชั้นล่าง อาคาร 1
สำนักงานใหญ่การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต
เวลา 10.00 น. - สื่อมวลชนลงทะเบียน เวลา 10.20 น. - แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนพร้อมบริเวณงานแถลงข่าว
เวลา 10.30 น. - เริ่มการแถลงข่าว
- พิธีกรกล่าวต้อนรับและเรียนเชิญนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และนายปานฑิต ชนะภัย
รองกรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่ สายการพาณิชย์ และ
นายธีรพล โชติชนาภิบาลรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายผลิตภัณฑ์และการบริการลูกค้า
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขึ้นเวทีเพื่อแถลงข่าว
- นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กล่าวถึงนโยบายและกลยุทธ์ภาพรวมในการปรับปรุงการให้บริการ
(Products & Services)
- นายปานฑิต ชนะภัย กล่าวถึง การเพิ่มศักยภาพทางการตลาดและรายได้ของฝ่ายการพาณิชย์
ด้วยระบบ E&M Service
- นายธีรพล โชติชนาภิบาล แนะนำการตลาดของบริการ E&M Service พร้อม สาธิตการใช้โทรศัพท์มือถือที่ให้
บริการ E&M Service
- ตอบข้อซักถามสื่อมวลชน
- ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน
เวลา 11.00 น. - จบการแถลงข่าว
- เยี่ยมชมบูธ
- บริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์
โทร. 02-545-2650
โทรสาร 02-545-3891
ข่าวที่เกี่ยวข้อง