บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ หลักสูตรทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 14:58:18 น.
กรุงเทพฯ--7 มี.ค.--มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรทางพระพุทธศาสนาและปรัชญา กำหนดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ http://gds.mcu.ac.th โดยรับสมัครทางไปรษณีย์ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตราลงวันที่เป็นสำคัญ โทร.๐๒-๒๒๒- ๐๖๘๐

ข่าวที่เกี่ยวข้อง