ปฏิทินอบรมสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 15 - 17 มี.ค. 54

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 14:26:10 น.
กรุงเทพฯ--11 มี.ค.--สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
หลักสูตร “ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร “ไคเซ็นเพื่อการปรับปรุงงาน” โดยคุณวรสิงห์ ถนอมสิงห์ รองประธานกรรมการ บริษัท ออดิเมด จำกัด และ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีชแอนด์เทรน จำกัด เป็นวิทยากร ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 ณ แกรนด์ สุขุมวิท โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-455 e-mail: training@ftpi.or.th หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ftpi.or.th เลือก “หลักสูตรฝึกอบรม”

หลักสูตร “เจรจาต่อรองแบบ Win-Win”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร “เจรจาต่อรองแบบ Win-Win” โดยรศ.จินตนา บุญบงการ อดีตรองศาสตราจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 ณ แกรนด์ สุขุมวิท โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-455 e-mail: training@ftpi.or.th หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ftpi.or.th เลือก “หลักสูตรฝึกอบรม”

หลักสูตร “การสื่อสารอย่างได้ผล”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร “การสื่อสารอย่างได้ผล” โดยคุณพัชรี แช่มช้อย ประสบการณ์ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล ผู้จัดการฝึกอบรม บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด เป็นวิทยากร ในวันที่ 15 มีนาคม 2554 ณ แกรนด์ สุขุมวิท โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-455 e-mail: training@ftpi.or.th หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ftpi.or.th เลือก “หลักสูตรฝึกอบรม”

หลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร “เทคนิคการแก้ปัญหาและตัดสินใจ” โดยคุณเกษมพัฒน์ พานิชลือชาชัย Managing Director, KSP Consultant Co. Ltd. เป็นวิทยากร ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2554 ณ แกรนด์ สุขุมวิท โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-455 e-mail: training@ftpi.or.th หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ftpi.or.th เลือก “หลักสูตรฝึกอบรม”

หลักสูตร “บริหารองค์กรผ่านกระบวนยุทธ์ธุรกิจ”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร “บริหารองค์กรผ่านกระบวนยุทธ์ธุรกิจ” โดยคุณจำลักษณ์ ขุนพลแก้ว ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากร ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-455 e-mail: training@ftpi.or.th หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ftpi.or.th เลือก “หลักสูตรฝึกอบรม”

หลักสูตร “Lean การวางแผนกลยุทธ์การผลิตสำหรับอุตสาหกรรม”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรมหลักสูตร “Lean การวางแผนกลยุทธ์การผลิตสำหรับอุตสาหกรรม” โดยคุณเกียรติขจร โฆมานะสิน วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เป็นวิทยากร ในวันที่ 16-17 มีนาคม 2554 ณ แกรนด์ สุขุมวิท โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 451-455 e-mail: training@ftpi.or.th หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.ftpi.or.th เลือก “หลักสูตรฝึกอบรม”

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง