ภาพข่าว: “เปิดร้านนารายณ์ภัณฑ์ สาขาที่ ๘”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2554 15:09:57 น.
กรุงเทพฯ--24 มี.ค.--ศูนย์การค้าเทอร์เทิล วิลเลจ

พลตรี ชยพัทธ์ หนองแสง ที่ปรึกษากรรมการบริหารบริษัท นารายณ์ภัณฑ์ จำกัด (ที่ 2จากซ้าย) คุณวิรัติ มาแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว (ที่ 3 จากซ้าย) และ คุณนุจรีย์ มารัตนะฤกษ์ Vice President of Entertainment: MINOR INTERNATIONAL PUBLIC CO., LTD. (ที่ 4จากซ้าย) ร่วมกันทำพิธีเปิด ร้านนารายณ์ภัณฑ์ สาขาที่ ๘ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าหัตถกรรมซึ่งเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน พร้อมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้แก่ชาวต่างชาติ ณ ศูนย์การค้าเทอร์เทิล วิลเลจ หาดไม้ขาว จังหวัดภูเก็ต เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง