สท. จัดการสัมมนาในหัวข้อ Empowering ASEAN Youth to Take Action on Global Warming

ข่าวทั่วไป Monday March 28, 2011 13:56 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--สท. สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การยูเนสโก จัดการสัมมนาในหัวข้อ Empowering ASEAN Youth to Take Action on Global Warming การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีขึ้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการเป็นเยาวชนที่สนใจด้านสิ่งแวดล้อม อายุระหว่าง ๑๘-๓๕ ปีจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ ๓ คน และเยาวชนผู้สังเกตการณ์จากประเทศไทย จำนวน ๑๐ คน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อนของเยาวชนในประเทศอาเซียน และยังเป็นเวทีให้เยาวชนได้อภิปรายความคิดเห็นในการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สำหรับในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๔ มีกิจกรรมที่น่าสนใจ คือ เวลา ๐๘.๓๐ น-๑๐.๐๐น คณะเยาวชนร่วมปลูกป่า ณ สวนสุขภาพ อบต. คลองใหม่ อำเภอสามพราน ร่วมกับชมรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม อำเภอสามพราน และในเวลา ๑๙.๐๐ น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น ๒ โรงแรมสยามซิตี้ ถนนศรีอยุธยา นายอิสสระ สมชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองและรับฟังข้อเสนอเสนอของเยาวชนที่ได้จากการสัมมนาในครั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 022501948 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สท.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ