ซีเอส ล็อกซอินโฟ มีกำไรสุทธิ 373 ล้านบาท

ข่าวทั่วไป Wednesday August 15, 2007 14:42 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--ซีเอส ล็อกซอินโฟ
ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ (มหาชน) จะจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งในครึ่งปีแรกของปีนี้ งบเฉพาะกิจการมีกำไรสุทธิจำนวน 373 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทมีกำไรสะสมเท่ากับ 354 ล้านบาท หรือ 0.56 บาทต่อหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติจ่ายปันผลระหว่างกาลเท่ากับ 0.20 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินจำนวน 125 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะใกล้เคียงกับกำไรจากการดำเนินงานตามปกติ
สำหรับกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 229 ล้านบาท คณะกรรมการมีมติอนุมัติทำโครงการซื้อหุ้นคืน โดยมีวงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืนไม่เกิน 225 ล้านบาท เพื่อเป็นการส่งสัญญาณแก่ผู้ลงทุนถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท
บริษัท มีผลประกอบการจากงบการเงินรวม โดยมีรายได้รวม 1,274 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 53 ล้านบาท หรือร้อยละ 4 จากปีก่อนและมีกำไรสุทธิ 117 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาทหรือร้อยละ 5 จากปีก่อน ผลประกอบการในไตรมาสที่ 2/2550 บริษัทมีรายได้รวม 656 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากไตรมาสก่อน และมีกำไรสุทธิ 60 ล้านบาท
สำหรับธุรกิจอินเทอร์เน็ต บริษัทมีรายได้ครึ่งปีเท่ากับ 708 ล้านบาท โดยเติบโตในกลุ่มบริการภาคธุรกิจเอกชนซึ่งมีฐานลูกค้ามากกว่า 2,000 ราย และสามารถสร้างผลกำไรที่ดีตามเป้าหมายที่วางไว้
สำหรับธุรกิจโฆษณาสมุดหน้าเหลือง ยอดขายโฆษณาสมุดหน้าเหลืองฉบับกรุงเทพปี 2551 เป็นไปตามประมาณการ ส่วนยอดขาย City YellowPages ฉบับแรก-นนทบุรี เป็นไปตามเป้าหมาย บริษัทจึงเริ่มการขาย City YellowPages ฉบับที่สอง-ปทุมธานี และคาดว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีเช่นเดียวกัน
ข้อมูลบริษัท
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อ "CSL" จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่ 8 เมษายน 2547 เดิมชื่อ บริษัท ซี.เอส.คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 ดำเนินธุรกิจรับส่งสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมและบริการอินเทอร์เน็ตครบวงจร เมื่อเดือนมีนาคม 2546 เข้ารวมกิจการกับบริษัท ล็อกซเล่ย์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด ต่อมาบริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน) (TMC) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินธุรกิจสื่อโฆษณาสมุด
รายนามโทรศัพท์หน้าเหลือง (Thailand YellowPages) และมีการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนใน TMC จนครบ 100% ในปี 2548 ต่อมาในปี 2549 บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เอดี เวนเจอร์ จำกัด ("ADV") จนครบ 100% โดย ADV ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) ที่มีเงินลงทุนอยู่ในบริษัท SHINEE ที่ประกอบธุรกิจบริการข้อมูลข่าวสารและสาระความบันเทิงผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Content Provider) และในเดือนเมษายน 2550 บริษัทได้เข้าไปลงทุนในบริษัท วัฏฏะ คลาสสิฟายด์ส จำกัด ("Watta") ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจโฆษณาย่อยในประเทศไทย ในอัตราร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Watta
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อส่วนงานประชาสัมพันธ์
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
โทร. 0 2263 8000 ต่อ 1424, 2029
Email: ir@csloxinfo.net
Vanitha Santaratchai
Sr.Marketing Communication
CS Loxinfo Public Company Limited
973 President Tower 12 Fl.,Pleonjit Rd, Lumpini, Pahtumwan, Bangkok 10330
Tel: 0-2263-8000 Ext 2029
Fax: 02-2638032
E-Mail: vanitha@csloxinfo.net

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ