ปภ. สรุปผลการตรวจเช็ครถยนต์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 11:37:46 น.
กรุงเทพฯ--10 พ.ค.--ปภ.

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สรุปผลการให้บริการตรวจเช็ครถยนต์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวม 228 คน มียานพาหนะเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 2,347 คัน รวมทั้งแจกจ่ายเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย แนะนำเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยว

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 - 18 และกลุ่มโรงงานเครื่องจักรกล ได้จัดโครงการบริการตรวจเช็ครถยนต์และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554

เพื่อให้บริการตรวจสอบสภาพรถ และซ่อมบำรุงรถยนต์ที่ชำรุดเสียหาย รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 ตามมาตรการและแผนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2554 โดยจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวม 228 คน มียานพาหนะเข้ารับบริการรวมทั้งสิ้น 2,347 คัน แยกเป็น รถมอเตอร์ไซค์ 1,009 คัน รถยนต์ (รถเก๋ง,รถบรรทุก,รถโดยสาร) 1,338 คัน ประชาสัมพันธ์โครงการฯผ่านสื่อต่างๆ 33 ครั้ง จัดทำแผ่นพับเผยแพร่ข้อมูลการเดินทาง 1,300 แผ่น แจกจ่ายเอกสารแนะนำการตรวจเช็ครถยนต์ขั้นพื้นฐาน 1,854 แผ่น และเอกสารแนะนำการขับขี่รถยนต์ปลอดภัย 5,904 แผ่น ทั้งนี้ หากผู้ใช้รถใช้ถนนพบเห็นหรือประสบอุบัติเหตุต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง