นศ. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คว้าตำแหน่ง TIPMSE AMBASSADOR 2011 ทูตส่งเสริมสังคมรีไซเคิล

ข่าวทั่วไป Monday July 18, 2011 16:07 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม 9-12 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดประกวด TIPMSE AMBASSADOR 2011 (ทูตส่งเสริมสังคมรีไซเคิล) หนึ่งกิจกรรมในโครงการ 84 พรรษา 84 ล้านกิโลกรัม ร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมีนักศึกษาจำนวนกว่า 70 คน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมโครงการ โดยการจัดงานดังกล่าว เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 และการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างและตะหนักถึงการคัดแยกขยะให้กับนิสิตนักศึกษาอีกด้วย การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์และความรู้ต่างๆมากมาย อาทิเช่น การศึกษาดูงานการจัดตั้งวัสดุรีไซเคิล การคัดแยกและการซื้อ-ขาย ขยะ การติดตามรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อศึกษาวงจรขยะ การอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะการะเป็นผู้นำ การแลกเปลี่ยนเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นทูตส่งเสริมสังคมรีไซเคิลจากอดีตทูตตาวิเศษ และการเสวนาเรื่องการจัดการวัสดุรีไซเคิลจากสถาบันการศึกษา 4 แห่ง ทั้งระดับ ประถม มัธยมและมหาวิทยาลัย สำหรับผลการประกวดผู้ที่ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ ได้แก่ นายคมสันต์ เขื่อนแก้ว(น้องเต้)และนางสาวจิตณัฐพร โยธาดี (น้องเนท) จาก มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ซึ่งผู้ชนะการประกวดได้รับรางวัล 20,000 บาท โดย TIPMSE AMBASSADOR 2011 (ทูตส่งเสริมสังคมรีไซเคิล) จะทำหน้าที่ความรู้ในการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ในการสร้างสังคมรีไซเคิล อีกทั้ง เป็นผู้เริ่มจุดประกายในการตั้งกลุ่มชมรมด้านการจัดการขยะและวัสดุรีไซเคิลในอุดมศึกษา และ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถาบันฯ อาทิเช่น เป็นผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุ สถานีวิทยุรีไซเคิล คลื่น 97.0 MHZ และร่วมทำกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการ 84 พรรษา 84 ล้านกิโลกรัม ร่วมใจรีไซเคิลเพื่อพ่อ ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ นายทวีศักดิ์ หมูสี และนางสาวนภัทร พิลึกนา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , รองชนเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ นายธีรพงษ์ เลิสอัศวกร และนางสาวภัทราภรณ์ ก้อนจันทร์เทศ จากมหาวิทยาลัยมหิดล, และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ นายกิตติพงษ์ รัตนรัตน์และนางสาววิสาขะ ทายมเวียง จากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม และ นายนฤเบศ แสงโพธิ์และนางสาววรรณวิษา เจริญรัมย์ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม การจัดกิจกรรมดังกล่าว สถาบันฯ มุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดการวัสดุรีไซเคิลในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ไปถ่ายทอดในสถาบันการศึกษาต่าง และยังเป็นการค้นหา ผู้นำของเยาวชนรุ่นใหม่ได้เป็น ผู้นำในการเป็น ทูตส่งเสริมสังคมรีไซเคิล ซึ่งนับว่า เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของสถาบันนั่นเอง ? สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-272-1152-3 สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ