โรงเรียนเพลินพัฒนาสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ของสังคมไทย

ข่าวทั่วไป Thursday July 28, 2011 13:23 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--28 ก.ค.--โรงเรียนเพลินพัฒนา โรงเรียนเพลินพัฒนาสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ของสังคมไทยโรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นโรงเรียนทางเลือกในย่านพุทธมณฑลสาย ๒ เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนวัยเตรียมอนุบาล (Pre-nursery) ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ที่มุ่งมั่นสร้างผู้เรียน ให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกัน เพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม จัดการเรียนรู้ในแนวบูรณาการ ผสานแนวคิดด้านการศึกษาที่หลากหลายนำมาออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน อาทิ การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-based Learning) ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) วอลดอร์ฟ Active Learning กระบวนการจิตตปัญญา การเรียนรู้โดยใช้ Problem-based learning ฯลฯ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และพัฒนาตนอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย โดยมีคำจำกัดความการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นว่า “สนุกในวัยอนุบาล ชวนสืบค้นในวัยประถม ท้าทายศักยภาพในวัยมัธยม”
โรงเรียนเพลินพัฒนามีการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม ทั้งในด้านวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน และคุณค่าอันดีงามนี้ ด้วยเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่จะทำให้เด็กๆ สามารถเผชิญโลกในปัจจุบันได้อย่างมีคุณค่าและมีความสุข
คุณทนง โชติสรยุทธ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน และผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนา กล่าวว่า “เราต้องการให้โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นโรงเรียนที่สามารถสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้สังคมไทย ที่มีคุณสมบัติพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ ๒๑ ทั้งจากสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายมากขึ้น ทั้งผลกระทบจากความรู้และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมมาก เพื่อให้แน่ใจว่าเยาวชนของเราจะมีความรู้ (Knowledge) มีขีดความสามารถ (Competencies) มีทัศนคติและค่านิยม (Values) ที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จ และมีบทบาทในทางสร้างสรรค์ต่อประเทศไทยและสังคมโลกในอนาคต”
โรงเรียนเพลินพัฒนากำลังเปิดรับนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ นี้ รอบที่ ๑ตั้งแต่วันที่ ๑๑ ก.ค. เป็นต้นไป สอบถามชั้นเรียนที่เปิดรับสมัครได้ที่ งานรับสมัครนักเรียน โทร. ๐๒ ๘๘๕- ๒๖๗๐ ต่อ ๑๑๑ /๒๒๒
หรือทางอีเมลล์ที่ school@plearnpattana.com และศึกษาข้อมูลการเรียนรู้ได้ที่ www.plearnpattana.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐๒ ๘๘๕- ๒๖๗๐ ต่อ ๓๑๐๒ คุณครูประวีณา ชมภูพันธ์(ครูอ้อม)


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ