สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ จัดงานเปิดตัวหนังสือซีไรต์เวียดนามประจำปี 2553 “ขอตั๋วหนึ่งใบ กลับไปสู่วัยเด็ก” และร่วมสัมภาษณ์พิเศษ (กลุ่ม) คุณเหงวียน เหญิต อั๋นห์ นักเขียนรางวัลซีไรต์เวียดนามประจำปี 2553

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 15:44:02 น.
กรุงเทพฯ--23 ส.ค.--นานมีบุ๊คส์

สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ ร่วมกับ สาขาวิชาภาษาเวียดนาม ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ ศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถานเอกอัครราชทูตเวียดนามประจำประเทศไทย และ ชมรมวัฒนธรรมไทยเวียดนาม มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้นำเสนอผลงานวรรณกรรมอันเปี่ยมด้วยคุณค่าทางภาษาและวรรณศิลป์ของเวียดนามสู่สายตานักอ่านชาวไทย ในงานเปิดตัวหนังสือ “ขอตั๋วหนึ่งใบ กลับไปสู่วัยเด็ก” นวนิยายรางวัลวรรรกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนของประเทศเวียดนาม ประจำปี 2553 (ซีไรต์เวียดนาม 2553) ผลงานเขียนของ คุณเหงวียน เหญิต อั๋นห์ แปลโดย ผศ. ดร. มนธิรา ราโท เพื่อให้นักอ่านชาวไทยได้เข้าใจในศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของเวียดนาม ตลอดจน ความคิดในวงวรรณกรรมระหว่างนักเขียนไทยและนักเขียนเวียดนาม

ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “ขอตั๋วหนึ่งใบ กลับไปสู่วัยเด็ก” ร่วมพูดคุยกับ คุณเหงวียน เหญิต อั๋นห์ นักเขียนซีไรต์เวียดนาม ปี 2553 ผศ. ดร. มนธิรา ราโท ผู้แปล ร่วมด้วยนักเขียนซีไรต์ประเทศไทย คุณประภัสสร เสวิกุล และ บินหลา สันกลาคีรี ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 15.30 — 18.00 น. ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ
15.30 น.           ลงทะเบียน

16.00 น.           เปิดตัวหนังสือโดย คุณเหงวียน เหญิต อั๋นห์ นักเขียนซีไรต์เวียดนาม ปี 2553

ผศ. ดร. มนธิรา ราโท ผู้แปล ร่วมด้วยนักเขียนซีไรต์ประเทศไทย คุณประภัสสร เสวิกุล
และ บินหลา สันกลาคีรี และ คุณสุวดี จงสถิตย์วัฒนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
คุณสุวิสา วิฑิตกพัทธ์ (โบว์) โทร.0-2662-3000
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง