มทส.จัดอบรมคอมพิวเตอร์และไอทีสำหรับธุรกิจ SMEs

ข่าวเทคโนโลยี Thursday October 3, 2002 11:58 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--3 ต.ค.--มทส.
รายละเอียด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส) โดย ฝ่ายบริการวิชาการ เทคโนธานี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดหลักสูตรฝึกอบรม "คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ SMEs" ให้แก่ ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และพนักงานบริษัท เพื่อเพิ่มพูนความรู้และฝึกทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม 4 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตร การวิเคราะห์การเงินด้วยคอมพิวเตอร์ เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการวิธีวิเคราะห์สถานภาพทางการเงิน จุดคุ้มทุน และความเสี่ยงในการลงทุน วิธีการใช้งาน Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ทางการเงิน ค่าลงทะเบียน 510 บาท จัดอบรม 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 3 - 5 ตุลาคม 2545 ณ อาคารสุรพัฒน์ 1 เทคโนธานี และ รุ่นที่ 2 วันที่ 10 - 12 ตุลาคม 2545 ณ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
2. หลักสูตร การนำเสนอและเจรจาต่อรองทางธุรกิจโดยใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้ภาพและสื่อในการเจรจาและนำเสนอสินค้า แนวทางในการนำเสนอสินค้าและบริการ เรียนรู้วิธีการสร้างโปรแกรม Power Point สำหรับสร้างงานเพื่อชนะใจลูกค้า ค่าลงทะเบียน 340 บาท อบรมวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2545
3. หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารองค์กรด้วยอินเตอร์เน็ต เน้นความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตสำหรับผู้บริหารธุรกิจ วิธีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลใน Internet หลักการใช้ www ผ่านระบบ Web Browser การใช้งาน E-mail เพื่อรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และต่อรองทางธุรกิจ ค่าลงทะเบียน 340 บาท อบรมวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2545
4. หลักสูตร การเสริมสร้างสภาพคล่องในการบริหารองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เน้น แนวคิดการบริหารองค์กรยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ การสร้างกลยุทธ์ทำการตลาดโดยใช้สื่อ Electronic การบริหารตลาด E-commerce การวางนโยบายไอทีในองค์กรขนาดกลางและขนาดย่อม การใช้ระบบสำนักงานอัตโนมัติ การวิเคราะห์ศักยภาพองค์กรและนำไอทีมาเสริมสร้างสภาพคล่องในการบริหารองค์กร ค่าลงทะเบียน 900 บาท อบรมวันที่ 13 - 17 พฤศจิกายน 2545
ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 0-4422-4821 - 2, 0-4422-4912 โทรสาร 0-4422-4921, 0-4422-4814 E-mail : technopo@ccs.sut.ac.th-- จบ--
-สส-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ