สสวท. เร่งเครื่องติวเข้มศึกษานิเทศก์ สร้างพี่เลี้ยงช่วยครูวิทย์มั่นใจทำหลักสูตรท้องถิ่น

ข่าวเทคโนโลยี Friday June 6, 2003 11:12 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--10 มิ.ย.--สสวท.
นายพิศาล สร้อยธุหร่ำ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่าเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 เป็นกระบวนการที่มีผลต่อการนำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดผลในทางปฎิบัติ ซึ่งศึกษานิเทศก์นับเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยเหลือให้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูได้เป็นผลสำเร็จ ดังนั้นเพื่อให้การขยายผลสามารถครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้โดยเร็ว สสวท.จึงได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) จัดประชุม อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามกระบวนการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544" ขึ้นจำนวนรวม 5 จุด ทั่วประเทศมีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 961 คน โดยได้จัดไปแล้ว 4 จุด ที่จังหวัดสงขลา อุดรธานี กทม. และเชียงใหม่ ล่าสุดจะจัดอบรมดังกล่าวที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส จ.นครราชสีมา วันที่ 8 -9 มิถุนายน 2546 มีครู และศึกษานิเทศก์จาก 13 จังหวัดเข้าร่วม 190 คน
เป้าหมายหลักของการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เพื่อให้ศึกษานิเทศก์มีความรู้ลึกซึ้งสามารถให้คำแนะนำแก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในเรื่องการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้แกนกลางและท้องถิ่น หลักในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กิจกรรมนการอบรมประกอบด้วยการบรรยายและฝึกปฏิบัติ ศึกษาวิเคราะห์ ระดมความคิดเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติได้.--จบ--
-สก/พห-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ