สำนักการศึกษา กทม. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 18 มิถุนายน 2546 09:56:10 น.
กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--กทม.

นายอนันต์ ศิริภัสราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กทม.แจ้งว่า สำนักงานคุรุสภาในสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จะเปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา (ช.พ.ค.) และฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อน สมาชิกคุรุสภา กรณีคู่สมรส (ช.พ.ส.) โดยจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. - 22 ก.ย.46 รวมระยะเวลา 90 วัน โดยผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกคุรุสภาที่มีอายุเกิน 35 ปี - 50 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร และไม่เคยเป็นสมาชิก ช.พ.ค. หรือ ช.พ.ส. มาก่อน ค่าสมัครคนละ 50 บาท ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า 2,000 บาท รวม 2,050 บาท (ค่าสงเคราะห์ล่วงหน้าจะคืนให้เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม หรือพ้นจากสมาชิกภาพเท่าที่สมาชิกผู้นั้นยังไม่ตกอยู่ในความผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์รายศพ ตามที่จ่ายไว้ล่วงหน้า)

จึงขอเชิญชวนสมาชิกคุรุสภาที่สนใจขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานคุรุสภาในสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ถนนลาดหญ้า เขตคลองสาน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2438 0400 ในวันและเวลาราชการ--จบ--

-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง