ชิน คอร์ปอเรชั่น ชี้แจงกรณีนิตยสาร Far Eastern Economic Review เขียนบทวิจารณ์พาดพิงบริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น

ข่าวทั่วไป Tuesday February 17, 2004 11:03 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--17 ก.พ.--กลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น
ตามที่นิตยสาร Far Eastern Economic Review ฉบับประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547 หน้า 45 ซึ่งได้เขียนบทวิจารณ์นโยบายของรัฐบาล "Toxinomics" Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra's conflicts of interest endanger Thailand's recovery และได้มีการกล่าวพาดพิงถึงบริษัทฯ ที่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน เพราะบริษัทฯ เป็นบริษัทคนไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนทั้งคนไทยและต่างประเทศ อาจจะมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนชี้แจงให้สื่อมวลชนได้ทราบ โดยได้ทำหนังสือแจ้งอธิบายข้อกล่าวหาตามหนังสือที่แจ้งมาพร้อมนี้
ตามที่นิตยสาร Far Eastern Economic Review ลงบทความในหัวข้อ "Toxinomics" Thai Prime Minister Thaksin Shinawatra's conflicts of interest endanger Thailand's recovery ฉบับประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2547 หน้า 45 ซึ่งได้มีการกล่าวพาดพิงถึงบริษัทด้วยนั้น สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ กลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทคนไทย การดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อมจะได้รับผลกระทบจากการดำเนินนโยบายของรัฐบาลในทุกกรณี เฉกเช่นเดียวกับบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย การกล่าวหาว่าบริษัทฯ ได้รับประโยชน์โดยตรงจากนโยบายรัฐบาล จึงเป็นการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด บริษัทฯ จึงขอเรียนชี้แจง ดังนี้
1. การกล่าวอ้างว่าบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้น เพราะบริษัทฯ มีธุรกิจนำเข้าเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดนั้นไม่เป็นความจริง ปัจจุบันธุรกิจนำเข้าโทรศัพท์เคลื่อนที่ดำเนินการโดยผู้ผลิตหลายราย ไม่ว่าจะเป็น Nokia, Siemens หรือ Samsung และระบบการจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ผ่านระบบการจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนบริษัทไทยหลายบริษัท ไม่เฉพาะบริษัทในกลุ่มเท่านั้น ประชาชนผู้บริโภคก็ได้รับประโยชน์จากราคาเครื่องโทรศัพท์ที่ต่ำลง และในข้อเท็จจริง ธุรกิจการจัดจำหน่ายโทรศัพท์ ปัจจุบันก็มีการแข่งขันกันอย่างเสรี
2. ธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภค บริษัทฯ เพิ่งจะเริ่มลงทุนยังมิได้เปิดดำเนินการแต่อย่างใดในขณะนี้ อีกทั้งธุรกิจนี้ก็มีผู้ประกอบการแข่งขันอยู่ในตลาดหลายราย เช่น Aeon, Powerbuy, Mida, GE Capital และนโยบายการให้สินเชื่อราคาต่ำก็เป็นนโยบายที่ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งดำเนินการอยู่ การทำธุรกิจนี้มีจุดประสงค์ที่จะใช้ Synergy จากฐานลูกค้าโทรศัพท์เคลื่อนที่มาใช้ประโยชน์ มิได้เกี่ยวข้องกับนโยบายของภาครัฐแต่อย่างใด
3. บริษัทฯ เป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มากว่า 10 ปี มีนักลงทุนสถาบันทั้งคนไทยและต่างประเทศ หากดูการเจริญเติบโตของตลาดโดยรวมแล้ว หุ้นของบริษัทฯ มิใช่บริษัทเดียวที่มีการเจริญเติบโต แต่เป็นการเติบโตโดยรวมของหุ้นที่มีผลประกอบการที่ดีในหลายกลุ่ม มิใช่เฉพาะกลุ่มโทรคมนาคม เช่น กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง พลังงาน ฯลฯ การกล่าวอ้างว่าบริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของตลาดหลักทรัพย์เป็นการกล่าวอ้างที่ขาดการวิเคราะห์ และเป็นการดูถูกนักลงทุนสถาบันที่มีหลักการลงทุนตามพื้นฐาน เพราะถ้าศึกษาให้ถ่องแท้จะเห็นว่าหุ้นของบริษัทฯ มี P/E Ratio ที่ต่ำกว่าหุ้นหลายบริษัท การวิเคราะห์ที่ขาดข้อมูลและความรู้ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดต่อนักลงทุนและกระทบต่อความเชื่อถือของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ
บริษัทฯ มีความเสียใจเป็นอย่างยิ่งว่า นิตยสารระดับโลกอย่าง Far Eastern Economic Review ซึ่งเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียง กลับมีบทวิเคราะห์ที่เขียนโดยปราศจากการศึกษาข้อมูล และการวิเคราะห์ตามหลักวิชา เป็นการเขียนโดยใช้จินตนาการ โดยดึงเอาเรื่องที่มีพื้นฐานความคิดในทางอคติมาผูกโยงกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน โดยไม่คำนึงว่าบทวิเคราะห์ดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อผู้ใด ขาดจิตสำนึกความรับผิดชอบในฐานะของสื่อมวลชนที่ดี อาจจะทำให้ผู้อื่นเข้าใจบริษัทในทางที่ทำให้เกิดความเสียหาย ทั้งที่บริษัทฯ เองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ทางนิตยสารให้รางวัล Asia's leading Companies จากนิตยสารมาโดยตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา รวมทั้งล่าสุดในปี 2546
โอกาสนี้ บริษัทฯ จึงแจ้งมายังท่าน โปรดลงชี้แจงรายละเอียดและข้อเท็จจริงตามเอกสารฉบับนี้ต่อสาธารณชน และโปรดระมัดระวังการนำเสนอข้อมูลหรือบทความที่เป็นความคิดเห็นเพียงด้านเดียว ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดและความเข้าใจผิด อันจะส่งผลเสียต่อบริษัทฯ ได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักกิจกรรมสัมพันธ์ กลุ่มชิน คอร์ปอเรชั่น
โทรศัพท์ 02-2995498-9, โทรสาร 02-2995497
E-mail:pr-shin@shincorp.com--จบ--
-รก-

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ