ททท.แจ้ง ไทยรับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่งปี

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2547 08:36:59 น.
กรุงเทพฯ--11 มี.ค.--ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสต็อกโฮล์ม  แจ้งว่าประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่งปี (Grand Travel Award : The World Best Tourist country 2004 ) ติดต่อกันเป็นปีที่สาม โดยนิตยสาร  Travel News : Sweden ) ซึ่งเป็นผู้จัดงานและมอบรางวัลดังกล่าว โดยการให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสาขาต่างๆ จำนวน  600  หน่วยงาน ลงคะแนนมอบรางวัลในประเภทต่างๆจำนวนทั้งสิ้น  19  ประเภทรางวัล

สำหรับรางวัลประเทศที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดแห่งปีนั้น ประเทศไทยได้รับรางวัลนี้จากการลงคะแนนของผู้ประกอบธุริกจท่องเที่ยวในสวีเดน ติดต่อกันเป็นปีที่สามแล้ว โดยในปีนี้  ได้รับการลงคะแนนสูงสุดคิดเป็น 5.17 คะแนน  โดยมี อัฟริกาใต้  4.81  สหรัฐอเมริกา   4.58  สเปน  4.31 และโครเอเซีย  4.20 คะแนน ตามลำดับ

แหล่งข่าว สำนักงาน ททท. สต็อกโฮล์ม โทรศัพท์ (46-8) 700 56 90 โทรสาร (46 8) 700 56 99--จบ--
-นท-
ข่าวที่เกี่ยวข้อง