ททท. ร่วมกับภาคเอกชน จัดมาตรฐานโรงแรมครั้งแรกในประเทศไทยเพื่อผลักดันมาตรฐานโรงแรมไทยสู่ระดับโลก

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2547 16:39:55 น.
กรุงเทพฯ--26 มี.ค.--ททท.

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย  และสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว  ร่วมกันจัดมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย (Thailand Hotels Standard)   เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย โดยอิงเกณฑ์มาตรฐานโรงแรม ทั่วโลกหวังสร้างชื่อให้โรงแรมในประเทศไทยและสนับสนุนให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก

ปี พ.ศ. 2546 ซึ่งเป็นปีแรกที่มีการเปิดรับสมัครโรงแรมทั่วประเทศ เข้าขอการรับรองมาตรฐานโรงแรมไทย โดยมีโรงแรมสมัครเข้ารับการรับรองมาตรฐานถึง110 แห่ง โดยมีโรงแรมตั้งแต่ระดับ 2 ดาวถึง 5 ดาว จำนวน 84 แห่งที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และจะมีการเตรียมจัดพิธีมอบป้ายมาตรฐานโรงแรมอย่างเป็นทางการขึ้นใน วันพฤหัสบดีที่  25  มีนาคม นี้   ที่หอประชุมกองทัพเรือ  โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม   รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาให้เกียรติเป็นประธานในงานพิธี ฯ

นางจุฑามาศ ศิริวรรณ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ประเทศไทยมีชื่อเสียงแพร่หลาย ในหมู่นักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างชาติ ถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก และแหล่งลงทุนด้านธุรกิจที่สำคัญ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงการผลักดันธุรกิจโรงแรมให้สู่ระดับมาตรฐานสากล การจัดระดับมาตรฐาน จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กลุ่มนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจต่างชาติ และช่วยกระตุ้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และทำให้เกิดการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย”“ในการจัดรับรองมาตรฐานโรงแรมนั้น  เราใช้ดาวเป็นตัวแทนในการให้คะแนน เนื่องจากสามารถสื่อให้คนทั่วไป ตลอดจนนักท่องเที่ยวเข้าใจได้ง่ายทางสื่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บริการจองห้องพักระหว่างประเทศ   แผ่นพับ  อินเทอร์เน็ต  หรือการได้รับข้อมูลจากเพื่อนฝูง”  นางจุฑามาศกล่าว

การวางระบบมาตรฐานโรงแรมไทยนี้  เริ่มต้นขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2542    โดยความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย และสมาคมโรงแรมไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจำแนกระดับมาตรฐานโรงแรมของประเทศไทย อย่างเป็นรูปธรรมและผลักดันให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลภายในปี พ.ศ. 2555  และเพื่อให้มาตรฐานดังกล่าว เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง หลังจากนั้น จึงได้รับความร่วมมือจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวในการร่างเกณฑ์ มาตรฐานและจัดระเบียบการจำแนกโรงแรมโดยได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาระดับมาตรฐานโรงแรมขึ้นอย่างเป็นทางการเพื่อดำเนินการเรื่องดังกล่าว

นางปิยะมาน คณะธนาวณิช ประธานคณะกรรมการพิจารณาระดับมาตรฐานโรงแรม กล่าวว่า “เป้าหมายสูงสุด ของเราคือ การสร้างมาตรฐานโรงแรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับโลก โดยเราได้อาศัยหลักเกณฑ์การจัดมาตรฐาน โรงแรมจากหลายประเทศในแถบยุโรป นอกจากนั้น สำหรับโรงแรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจะมีคณะกรรมการ ทำการสุ่มสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานอย่าง เข้มงวดภายใน 3 ปี”

มูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว จึงได้รับการก่อตั้งขึ้นจากความ ร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว โดยเป็นองค์กร ไม่แสวงหาผลกำไรที่เป็นกลาง ทำหน้าที่ในการให้คะแนนเพื่อการจัดลำดับโรงแรม แต่งตั้งและจัดการมาตรฐาน โรงแรม เพื่อสร้างการรับรู้เรื่องการพัฒนามาตรฐานในวงกว้างและจัดรับรองมาตรฐานโรงแรม การดำเนินการจัดทำมาตรฐานดังกล่าวนี้ หมายรวมตั้งแต่โรงแรมขนาดเล็ก ไปจนถึงโรงแรมขนาดใหญ่ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนในการจัดทำมาตรฐานเป็นอย่างดีจากวิทยาลัยดุสิตธานี  มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล และบริษัท คอร์ แพลนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

นายชนินทร์ โทณวณิก ประธานมูลนิธิพัฒนามาตรฐานและบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว กล่าวว่า “เราเชื่อมั่นว่าจะสามารถจัดระบบ และสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานโรงแรมในประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกพร้อมทั้งป็นการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค นักท่องเที่ยว และเจ้าของธุรกิจโรงแรมในยุค ที่การท่องเที่ยวมีการเติบโตสูงนี้ได้”

“ททท. ให้ความสำคัญกับการจัดมาตรฐานทางการท่องเที่ยวมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการมอบรางวัลมาตรฐาน การท่องเที่ยว (Thailand Tourism Awards)  และรางวัลใบไม้เขียว (Green Leaf Awards)  ซึ่งในครั้งนี้การจัด มาตรฐานโรงแรมในประเทศไทย(Thailand Hotels Standard) จะเป็นอีกมาตรฐานหนึ่งที่จะช่วยสร้างภาพลักษณ์ ของโรงแรมไทย รวมถึงอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับในระดับโลก” นายชนินทร์ กล่าวเสริม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ชนัตถ์ แนวณรงค์  รุ่งนภา ชาญวิเศษ   บริษัท สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
โทร. 0-2653-2717-9   โทรสาร  0-2653-2720   อีเมล์ tum@spark.co.th
แหล่งข่าว บริษัท สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด โทร. 0-2653-2717-9 โทรสาร  0-2653-2720--จบ--
-นห-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง