ภาพข่าว: เปิด “เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพฯ”

ข่าวบันเทิง ThaiPR.net -- เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 17:04:53 น.
กรุงเทพฯ--25 ก.พ.--TK park

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้มีพิธีเปิด “เทศกาลภาพยนตร์ป่าไม้นานาชาติกรุงเทพฯ” (Bangkok International Forest Film Festival) โดยมี คุณประยุทธ์ หล่อสุวรรณศิริ รองอธิบดีกรมป่าไม้ (คนกลาง) เป็นประธาน ร่วมกับ ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล (คนที่2จากขวา) ผอ.TK park, ดร.วุฒิ ลีลากุศลวงศ์ (คนขวาสุด) รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส, ดร.ทินท์ ลวิน ทอง (คนที่2จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ RECOFTC และ นายประลอง ดำรงไทย (คนซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน โดยมีการจัดฉายภาพยนตร์ 12 เรื่อง ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากงานเทศกาลภาพยนตร์ป่าไม้สากล เมื่อต้นปี 2554 เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่าและเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับมนุษย์เมื่อผืนป่าถูกทำลาย

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง