โรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก เปิดหลักสูตรสอนขับรถแบบราคาถูก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 16 เมษายน 2547 14:22:29 น.
กรุงเทพฯ--16 เม.ย.--สำนักเลขานุการกองทัพเรือ

โรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก เปิดสอนขับรถยนต์ให้แก่ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และประสงค์จะฝึกหัดขับรถ พร้อมทั้งอยากมีใบอนุญาตขับรถประเภทต่าง ๆ โดยเปิดสอน ๓ หลักสูตร แบ่งเป็น

- หลักสูตรระยะสั้น ๑๐ ชั่วโมง (นอกเวลาราชการ) สอบขับรถเก๋ง หรือรถกระบะ รับสมัครตลอดปี ไม่จำกัดจำนวน เรียนขับรถที่สนามฝึกหัดขับรถภายในกรมการขนส่งทางบก หรือสนามฝึกหัดขับรถยนต์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ค่าเรียน ๔๐๐ บาท

- หลักสูตรระยะยาว ๑ เดือน สำหรับผู้ที่ขับรถเก๋ง หรือรถกระบะ เป็นแล้ว มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายแล้ว แต่ต้องการเพิ่มทักษะในการขับรถขนาดใหญ่ คือ รถหกล้อ รถสิบล้อ รถบัส เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ หลักสูตรนี้เปิดรับสมัครปีละ ๖ รุ่น ๆ ละ ไม่เกิน ๓๐ คน ค่าเรียน ๘๐๐ บาท ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่ ๕/๒๕๔๗ หมดเขตรับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗

- หลักสูตรระยะยาว ๒ เดือน สำหรับผู้ที่ขับรถไม่เป็นจะเริ่มสอนตั้งแต่รถขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เปิดรับสมัครปีละ ๖ รุ่น ๆ ละไม่เกิน ๕๐ คน ค่าเรียน ๑,๒๐๐ บาท ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่ ๓/๒๕๔๗ หมดเขตรับสมัครวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายพัฒนาหลักสูตร และโรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทางบก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๒ ๓๒๖๐ ๐ ๒๒๗๒ ๓๓๕๓ หรือ ศูนย์สอนขับรถยนต์ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๖๙ ๑๙๔๖ - ๗--จบ--

-นท-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง